Gemalto AG esitas eile Harju maakohtule hagiavalduse PPA vastu tulenevalt asjaolust, et PPA katkestas nende sõnul kompromissikokkuleppe läbirääkimised.

"27. septembril teatas Gemalto, et tunneb kahetsust PPA järsu otsuse üle katkestada peaaegu lõpule viidud läbirääkimised sõbraliku kompromissikokkuleppe osas, millele järgnes PPA poolt kohtule esitatud alusetu ja pretsedenditu hagiavaldus - seda summas, mis oli täielikult ebaproportsionaalne, võrreldes sellega, mida PPA ise pakkus kompromissikokkuleppe kavandis," kirjutas Gemalto teates.

"Gemalto hinnangul ei saa neid pidada vastutavaks sellise lahenduse eest, kuna ettevõte on kogu aeg pidanud nimetatud läbirääkimisi rahumeelse kompromissikokkuleppe sõlmimiseks äärmise konfidentsiaalsusega ja heas usus. Seda silmas pidades on Gemalto otsustanud reageerida ning astuda kohaseid juriidilisi samme oma õiguste ja legitiimsete huvide kaitseks," teatas ettevõte.

Lisaks rõhutas Gemalto, et ta ei ole rikkunud oma lepingulisi kohustusi ning jätkab nende täitmist.

PPA sõnul ei ole Gemalto AG võimalik vastuhagi kohtult ametini veel jõudnud.

Ligi kuu aega tagasi esitas ka PPA hagi Gemalto vastu ja nõudis ühtlasi ettevõttelt leppetrahve summas 152 miljonit eurot.

ID-kaardi turvalisuse tagamiseks oluline kindlustunne, et privaatvõtmeid ei saa olla kuskil mujal kui ainult kaardi kiibis ning seetõttu oleme seadnud ka nõude, et privaatvõtmeid võib genereerida ainult kiibisiseselt. Paraku selgus, et lepingupartner rikkus seda nõuet aastaid ning näeme selles väga olulist lepingurikkumist. Cybernetica ekspertide analüüs näitas selgelt, et selline rikkumine sai toimuda ainult lepingupartneri teadliku ja tahtliku tegevuse tagajärjel,“ sõnas PPA peadirektori asetäitja Krista Aas toona hagiavaldust kommenteerides.

Turvanõuetele mittevastavad ID-kaardid väljastati 2011. a jaanuarist kuni 2014. a 16. oktoobrini ning elamisloakaardid 2011. a jaanuarist kuni 2014. a 17. detsembrini ja neid uuendati PPA teenindusbüroodes alates 2012. a juulist kuni 2017. a juulini. Selliseid kaarte oli kokku üle 74 000. 1. juunil 2018 tunnistas PPA kehtetuks 11 111 ID-kaardi ja elamisloakaardi sertifikaadid.