Riigikogu liige ja reformierakondlane Aivar Sõerd küsis oktoobri alguses rahandusministilt 143 miljoni euro kohta, mis on plaanis eraldada riigieelarvest Eesti Energia tarbeks. Sõerd palus saata üksikasjaliku kirjelduse iga suurinvesteeringu ja summa kohta, mida plaanitakse kaasrahastada.

Rahandusminister Toomas Tõniste vastas, et aktsiakapitali sissemakse ei ole ettevõttele garanteeritud, kuid see loob baasi ja võimaluse sobiva investeeringu olemasolul ja kapitali vajadusel selline otsus teha.

Eesti Energia strateegia kohaselt on lähiaja suuremad otsustatud ja kaalumisel investeeringud baasinvesteeringud jaotusvõrgu tugevdamiseks ning arendusinvesteeringuid võrgu infrastruktuuri ja taastuvenergiasse. Elektrilevi strateegia näeb ette senisest rohkem nn vabaturuteenuste arendamist.

"Muuhulgas osales Elektrilevi loodava kiire internetivõrgu nn viimase miili hankel. Juhul kui Elektrilevi pakkumine osutub edukaks, on selle projekti investeering 2019-2023 aastatel kuni 68 miljonit eurot, neist järgmisel aastal 14 miljonit eurot. Baasinvesteeringute osas jätkub 2019. aastal jooksev töö võrgukvaliteedi parandamiseks ja võrgu töökindlamaks muutmiseks. Jaotusvõrgu baasinvesteeringuteks ehk töökindlusinvesteeringuteks on 2019. aastal planeeritud summa ca 50 miljonit eurot," ütles Tõniste.

Samuti on Eesti Energia kavas suurendada taastuvatest ja alternatiivsetest energiaallikatest toodetud elektri hulka 40%-ni. Nelja Energia omandamisega kasvab taastuvenergia osakaal tootmisportfellis, kuid 40% tasemeni jõudmiseks on vajalikud täiendavad investeeringud. "Enefit Green soovib kindlasti edasi minna Nelja Energia tuuleparkide arendustega Leedus. Lisaks on Enefit Greenil võimalus rajada Soome ca 100 MW tuulepark, jätkatakse päikeseenergeetika arendamist Eestis ning jätkuvalt püsib valmisolek alustada Tootsi tuulepargi arendamisega niipea kui kohtuvaidlused lõppevad ning Enefit Green peaks maa enampakkumisel edukaks osutuma," vastas Tõniste.

"Soome ja Leedu tuuleparkide projekti investeering oleks hinnanguliselt vahemikus 100-150 miljonit eurot ning Tootsi tuulepargil suurusjärgus 200 miljonit eurot," lisas ta.

Lisaks tegeletakse uue võimaliku Enefit 280 õlitehase projektiga. 2019. aastaks on kavandatud Tõniste sõnul erinevad planeerimis- ja projekteerimistööd, õlitehase koguinvesteering on suurusjärgus 200 miljonit eurot.

"Rõhutame siinkohal veel kord, et nimetatud investeeringud on näited Eesti Energia kontsernis töös olevate võimalike investeerimisprojektide kohta, mille osas lõplikke otsuseid pole veel tehtud," ütles ta.