Tarbija avalduse kohaselt tellis ta jaanuaris kauplejalt Optimus Mööbel nurgadiivani hinnaga 675€. Märtsis 2018 toimetati diivan tarbijale koju ja pakendi avamisel selgus, et diivanikate oli mitmest kohast rebenenud, samuti esines liimijälgi diivani metallosadel. Tarbija teatas koheselt avastatud defektidest kauplejale.

Kaupleja vastas, et tarnib tarbijale uue diivani. Mais 2018 sai tarbija kauplejalt kõne, milles teatati uue diivani saabumisest. Tarbija palus kauplejal omakorda teada anda, millal diivan kohale toimetatakse, et ta saaks endale töölt vaba päeva võtta. Kaupleja tarbijat kauba kätte toimetamise ajast ei teavitanud.

Diivan toimetati tarbija elukohta ajal, kui tarbija oli tööl ning ei saanud seda vastu võtta. Seejuures anti tarbijale teada, et uus diivan ei mahu trepikoja uksest sisse. Selle tulemusena viidi asendusdiivan uuesti minema, vaatamata sellele, et tarbija oli eelnevalt palunud diivani välja jätta, et see hiljem ise tuppa transportida.

Tarbija helistas kauplejale ja uuris, miks teda ei teavitatud diivani tarneajast, kuid sellele ta kauplejalt vastust ei saanud. Tarbija esitas kauplejale kirjaliku kaebuse, kuid kaupleja pole ka sellele vastanud.

Tarbija ei soovi enam asendusdiivanit, vaid diivani eest tasutud 675€ tagastamist.

Kaupleja ei esitanud tarbijavaidluste komisjonile oma vastuväiteid.

Komisjoni otsus: tarbija avaldus rahuldada

Nagu nähtub tarbija poolt tarbijavaidluste komisjonile esitatud tõenditest, on tarbija pidanud asenduskaupa ootama põhjendamatult pika aja jooksul, kaupleja ei ole selle tarbijani toimetamisest tarbijale teatanud, et tarbija saaks asenduskauba vastu võtmiseks vajalikke ettevalmistusi teha ning asenduskaup on tänaseni tarbijale kätte toimetamata.

Kõigest eelnevast lähtudes on komisjon seisukohal, et kaupleja on tarbijale põhjendamatuid ebamugavusi põhjustanud ning seeläbi müügilepingut oluliselt rikkunud.

Tarbija on lepingust taganemise avalduse kauplejale edastanud 17. juulil 2018 Tarbijavaidluste komisjonile esitatud avalduses. Seega on tarbija ja kaupleja vahel sõlmitud leping taganemise tõttu lõppenud. Kauplejal on kohustus tagastada tarbijale lepingu alusel tasutud summa 675€.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid