Töötukassa kodulehelt leiab lehekülgede kaupa koolitusi, mis on mõeldud inimestele, kes on uue töö otsingul ja vajavad oma teadmistes-oskustes täiendus- või suisa ümberõpet kas siis uue eriala omandamiseks või palgatöö asemel ettevõtlusega alustamiseks.

Koolitused nagu koolitused ikka: kursused elektrikutele, keele tasemeõpe, ekskavaatorijuhi väljaõpe, fotokoolitus jne.

Ent tavaliste kutsete kõrval torkavad silma ka koolitused, mida riiklikes ameti- ja kõrgkoolides ei õpetata, näiteks esoteerik Ingvar Villido teadliku muutuse kunsti koolitustesari, kus osalejaid õpetatakse vabastama end elu häirivatest emotsioonidest ja kontseptsioonidest, kasutama intuitsiooni ja inspiratsiooni ja teisiti oma sisemaailma sukelduma. Või siis refleksoloogia ja hüpnoosi praktiseerija koolitused, mis kumbki pole teaduspõhise meditsiini praktikad.

Töötukassa selgitusel peavad kõik teenust pakkuvad koolitajad olema täienduskoolitusasutuse pidajad täiskasvanute koolituse seaduse (TÄKS) mõistes ja täitma seadusest tulenevaid nõudeid. Muuhulgas sätestab TÄKS nõuded täienduskoolitusasutuse pidajatele, täienduskoolituse õppekavale, õppekeskkonnale ja koolitustele. Nõudeid haldab ja korraldab riikilikku järelevalvet haridus- ja teadusministeerium.

Töötukassa rõhutab, et võimaldab koolituskaardi partneritel info jagamise eesmärgil lisada töötukassa portaali kõik oma koolitused, aga nad ise ei ole neid koolitusi tellinud - nad peavad avaldama kõik koolituspakkumised, mille pakkujad haridusministeeriumi kehtestatud TÄKS nõuetele vastavad.

Töötukassa rõhutab, et koolituste kuvamine süsteemis ei tähenda veel seda, et töötu inimene neil koolitustel ka osaleda saab.