Alexela Invest juhatuse esimehe Marti Hääle sõnul kujuneb Eestist LNG terminali rajamisel Paldiskisse Balticconnectori kõrvale oluline partner kogu regiooni maagaasivarustuse tarnekindluse tagamisel. „Paldiski LNG terminal on rahvusvahelise tähtsusega energiataristu, mis pakub Soome, Eesti ja Läti ühise gaasituru käivitumisel 2020. aastast alternatiivse tarneallika võimaluse ja on eelduseks vaba konkurentsi tekkele ning Balticconnectori käivitumisele."

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm märkis, et nii Läänemerel kui maailmas laiemalt on üha enam laevandusettevõtteid asendamas oma laevadel traditsioonilise diiselkütuse oluliselt puhtama veeldatud maagaasi ehk LNG-ga. "Tallinna Sadam on huvitatud kaasa lööma neis algatustes, mis on suunatud keskkonnasäästliku tehnoloogia kasutuselevõtule merenduses ja seetõttu kaalume väga tõsiselt osalemist antud projektis sadamapidajana."

Tallinna Sadam ja Alexela jätkavad läbirääkimisi ühistegevuse täpsemate tingimuste kokkuleppimiseks eesmärgiga jõuda lepinguni 2020. aasta lõpuks. Protokoll näeb ette, et Tallinna Sadama roll Paldiski LNG terminali projektis osalemise korral on vajaliku sadamataristu väljaarendamine ja tagamine ning Alexela roll on terminali rajamine ja opereerimine.