Riigikohtu otsus pöörab senise maksuvõlgade sissenõudmise pea peale. Seni olid maksunõuded sisuliselt igavesed. Need ei aegunud, kui maksuamet oli need kohtutäiturile üle andnud. Nõudeid ei lõpetanud ka võlgniku surm ja kohustus läks üle maksuvõlglaste pärijatele. Riigikohtu erikogu tegi siin suure muudatuse. Nimelt otsustasid riigikohtu esimees Priit Pikamäe ning kohtunikud Peeter Jerofejev, Villu Kõve, Viive Ligi ja Ivo Pilving 10. oktoobri määrusega, et täitemenetluse kohustus aegub, kui seda ei ole õnnestunud viie aasta jooksul lõpule viia. Riigikohus tõdes, et samamoodi aeguvad ka muud võlad ja pole põhjust maksuvõlglasi teisiti kohelda. „Riigikohtu hinnangul on oluline, et isikule saabuks tema maksuvõlgade ja nende sissenõudmise osas ettenähtud aja jooksul õigusrahu,” märgib kohus.