Liitintress on intress, mis arvutatakse investeeringu põhisummalt ja sellele lisandunud eelmiste perioodide kogunenud intressidelt. Näiteks tuhat eurot teenib aastas kaks protsenti intressi. Esimese aasta lõpuks on 1020 eurot. Teisel aastal hakkavad juba teenima intressi need 1020 eurot (mitte tuhat eurot).

Hinna andmine – kliendile kursi või hinna ütlemine. Sageli ka hinnakujundus, et millist kurssi kliendile öelda nii et pank teeniks kasumit. See sõltub eelkõige finantsturul olevast kursist, kuid ka subjektiivsetest faktoritest nagu näiteks nädalapäevast ja kellaajast, sest kliendilt millegi ostmine või temale müümine näiteks reede õhtul oli raske,m kuna paljud teiste pankade kolleegid, kellelt sai omakorda osta või müüa, olid juba nädalavahetusele läinud või minemas. See tähendas kliendile halvemat kurssi. Mida suurem oli tehingusumma, seda parem kurss.

Vist seriaali esimeses osas õpetati uut diilerit kui ta pidi hinda andma. Ära ütle tervet kurssi. See käis teistele pankadele hinda öeldes. Pangakliendile pidi ikka terve kursi ütlema. Näiteks vanasti USA dollari saksa marga osas 1,6030 ja 1,6040. Ütle 30 ja 40. Miks? Sest nii hoiti aega kokku. Teises pangas teati nagunii finantsinfoekraani vaadates, mis on hetkel suured numbrid (1,60xx). Esimene hind oli see, millega pank ostis USA dollarit ja teine millega müüs.

Siit tuleb edasi släng, mis kehtib ka maakleritel aktsiate kohta – paremast äärest võtmine. See tähendab ostame parempoolse hinnaga. Teine termin on turgu lükkamine ehk vasakpoolse kursiga müük, mitte tehingukorralduse panek parema ääre kanti, et keegi seal selle ära ostaks. Lisaks on levinud diileritel ja maakleritel väljend teeme spreadi (hindade või kursside) vahele ehk eeltoodud kursside juures siis seda, et lepime kokku kursi mis jääb 1,6030 ja 1,6040 vahele. Samuti võis sellises olukorras öelda tehingu vastaspoolele, et anna paremat hinda. Omakorda harvaesinenud kuid ometi reaalselt juhtunud olukorrad võisid olla, kui öeldi 1,6030 choice ehk valik. See tähendab, et osta või müü 1,6030-ga, ma olen valmis ükskõik kumba tehingut tegema sama hinnaga. Tüüpiliselt kehtis hind kümme sekundit. Selle aja jooksul pidi ütlema ostan või müün ehk ei tee midagi. Läks kümme sekundit edasi ja hinnaandja võis juba öelda 25 ja 35. Varasem kurss oli läinud.

Mis elukas on tehingu vastaspool? Keegi kellega tehakse tehingut. Kui Swedbank teeb tehingu SEB-ga, siis on Swedbankile tehingu vastaspool SEB ja vastupidi.

Kolmandas osas oli selline väljend nagu (Saksa marga) krooni forward. Tegemist on ühe tuletistehingu liigiga paljudest. Selle raames lepitakse kokku, et kunagi tulevikus kindlal ajal ostetakse või müüakse mingit kaupa, valuutat, väärtpaberit või mida iganes hetkel kokkulepitud kursiga. Näiteks aasta pärast Luunja kurke eurode vastu... või saksa marka kroonide vastu nagu seriaalis Pank. Antud kolme kuu Saksa marga Eesti krooni forwardi puhul tuletati forwardikurss hetkekursi alusel pluss-miinus panga poolt võetud kolme kuu Saksa marga hoiuse ja krooni laenuintressi vahe väljendatatuna punktides. Kui kurss vahepeal muutub, ei oma see tehingu osas tähtsust.

Siis oli veel teemaks positsiooni katmine või sulgemine. Mis pagana asi on positsioon?

Positsioon on põhimõtteliselt panus – midagi, mis sul või ettevõttel või pangal on või on puudu. Näiteks ostes saksa marka kroonide eest tähendas see, et läksid Saksa margas pikaks ja Eesti kroonis lühikeseks. Ehk tekkis Saksa margas pikk positsioon ja Eesti kroonis lühike positsioon. Ostes R-kioskist Keno loto pileti, võib öelda, et läksin loteriipiletis pikaks ja rahas lühikeseks.

Positsiooni sulgemine tähendab, et tuleks teha vastassuunaline tehing. Näiteks müüa enne loosimist Keno lotopilet maha. Ühte piletit ostes tekkis +1 positsioon, seda müües -1 ehk kokku positsioon null. Risk oli kinni, olenevalt sellest kas pilet müüdi kallimalt kui osteti või vastupidi, sai kioskist pileti ostja kasumit või kahjumit. Positsioon suletud.

Positsiooni katmine on näiteks see, et pangal on miljon USA dollarit, siis võib näiteks eeltoodud tehinguliigi forwardi teel euro vastu müüa näiteks kuue kuu pärast miljon dollarit. USA dollari valuutapositsioon on selle tulemusena null. Valuutarisk on maandatud.

Kapitali tõstmine ehk kaasamine. Pangad vajavad kasvamiseks juurde omakapitali. Lihtsaim vorm on panga poolt kasumi teenimine, mille arvelt saab kasvada. Kui aga bilansimahu kasv on kiirem kui panga kasumiteenimise võime seda lubab, tuleb minna küsima lisaraha. Näiteks pakkudes investoritele aktsiaid. Sestap ka seriaalis korduv ütlus, me kasvame liiga kiiresti.

Raha tegemine (making money) ei tähendanud rahatrükkimist ega alkeemia teel raha tekitamist, vaid kasumi teenimist. Tänaselgi päeval võib pankade vastavates osakondades kuulda sellist väljendit.

Börsil kauplejad räägivad ikka fondis olevast sularahast, tõlkides cash sularahaks kuigi kontekstis on see (konto)raha. Ühelgi pensionifondil pole kusagil nurgas kotitäit sularaha või seife sularahaga.

Ja kolmanda osa suurim segadust tekitav väljend tähtajavahe (maturity mismatch) – panga kohustuste ja varade kestvus on oluliselt erinev. See avab panga likviidsusriskile. Sage likviidsuskriiside põhjus.

Hea lugeja, kui sul on veel termineid, mis seriaalist Pank arusaamatuks jäid, siis kirjuta need kommentaariumisse.