Tallinna linnale kuuluv AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (TJT) veab jäätmeid Nõmmel ja ühes Lasnamäe piirkonnas selliselt, et TJT-le liisiti prügiveokid ning linnale kuuluv ettevõte hakkas Baltic Waste Managementile (BWM) alltöövõttu tegema. Seda seepärast, et BWM küll võitis hanke, et firmal endal vajalikke jäätmeveolubasid ei olnud. Nüüd otsustas aga riigikohus, et selliselt hankelepingute muutmine on ebaseaduslik.