Valitsus otsustas tänasel kabinetinõupidamisel, et möödunud aastal Tartu- ja Viljandimaale planeeritava puidurafineerimistehase eriplaneering lõpetatakse. Põhjusena tõi riigihalduse minister Mäggi välja avalikkuse ülekaaluka huvi tõttu.

Nõupidamisel arutati üksikasjalikult läbi kõik kolm rahandusministeeriumi poolt välja käidud varianti. Mäggi sõnul oli kabinetinõupidamine pikk ja arvamusi kõlas erinevaid, kuid Tartu- ja Viljandimaa eriplaneeringu lõpetamist toetasid kõik valitsuse liikmed. See aga ei tähenda seda, et Eestisse analoogset tehast kunagi ei rajata. „Eesti vajab selliseid tehaseid, selles ei ole kahtlust. Küsimus on, mida ja kuhu.”

Mäggi isiklik seisukoht aga on, et kui uuringutega minduks lõpuni, siis saanuks ka asjaosalistele ja avalikkusele adekvaatsemalt ja selgemalt põhjendada, miks valitsus eriplaneeringu lõpetas. „Loomulikult ei oleks uuringu tulemused näidanud, et Eesti keskkond läheb paremaks, aga me ei räägi siinkohal ju ka keskkonnaprojektist.” Küll aga leiab ta, et oleks võinud vähemasti kõik detailid läbi analüüsida.

Minister selgitas, et tema isiklik seisukoht on, et avalikkuse arvamus on küll väga oluline, kuid selliste otsuste tegemisel ei saa lähtuda ainult üksikute huvigruppide või sotsiaalsete gruppide arvamusest. „Sellisel juhul me ei rajakski Eestisse vanglaid või radioaktiivsete ainete hoidlaid ega vanglaidki,” sõnas Mäggi.

Seni on oma tselluloositehase rajamiseks tehtavate uuringute läbiviimiseks nõusoleku andnud Saarde vald Pärnumaal ja Viru-Nigula vald Lääne-Virumaal. Mäggi sõnutsi on kõik edaspidine juba ettevõtjate kätes. „Eks ettevõtjad peavad hakkama kohalike omavalitsustega läbirääkimisi pidama ja kui vastavad uuringud on läbi viidud ning aeg jõudnud sinnamaale, et on vaja valitsuse abi, siis me kindlasti kaalume seda.”

Eelmise aasta 30. jaanuaril esitas Est-For Invest OÜ rahandusministeeriumile taotluse riigi eriplaneeringu algatamiseks. Valitsus algatas riigi eriplaneeringu mullu 12. mail. Tänavu 21. juunil andis valitsus rahandusministeeriumile ülesande alustada riigi eriplaneeringu koostamise lõpetamise menetlust. Poolteist kuud tagasi, 13. septembril, saatis rahandusministeerium ministeeriumitele, planeeringuala omavalitsustele ja Est-For Invest OÜ-le arvamuse avaldamiseks riigi eriplaneeringu lõpetamise eelnõu. Sellele vastamise tähtaeg oli 3. novembril.

Riigi eriplaneeringu koostamist korraldab rahandusministeerium. Riigi eriplaneeringu algatab, lõpetab ja kehtestab valitsus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid