Paindlik tööaeg tähendab rahulolevaid töötajaid
Kuulus ettevõtja ja kirjanik Timothy Ferriss kirjutas raamatus „4-Hour Workweek” („4-tunnine töönädal”) oma kogemusest, kuidas viia kõik nii tasakaalu, et aeg oleks maksimaalselt ja kvaliteetselt ära kasutatud. Oled ilmselt kuulnud oma kolleege ütlemas, et mõni on täielik õhtuinimene ning teine jällegi tõuseb enne kukke ja koitu üles, et maailma vallutama asuda. Tark ettevõtja oskab sellest kinni haarata ning muudab töögraafikud just selliseks, et inimesed saaksid oma potentsiaali täielikult ära kasutada. Raamatu „Never Eat Alone” („Ära kunagi söö üksinda”) autor Keith Ferrazzi on sama meelt. Rahulik töökeskkond ja targalt jaotatud aeg tagab ettevõttele kõige paremad tulemused. Sinna juurde veel head kolleegisuhted.

Kodukontoris tööd tehes kasvab tööviljakus

Uuringus esitatud küsimus puudutas ka kodukontoris töötamise võimalust. Vastajad jagunesid põhiliselt kahte gruppi. Kõige enam oli vastajate seas neid, kes lubasid oma töötajaid kodukontorisse üksikutel juhtudel. Samas oli ka ettevõtteid, kes jällegi väga toetasid kodukontoris töö tegemist. Paljud iduettevõtted palkavad töötajaid üle maailma, andes neile võimaluse teha tööd kodukontorist. See kõlab üsna suure väljakutsena. Endiselt levib arvamus, et kodukontor tähendab kõike muud kui töötegemist. Uuringust tuli aga välja, et inimesed, kes töötavad kodukontorist, on palju rohkem tööle pühendunud. Omast kogemusest võin öelda, et kodukontoris tööd tehes läheb mõnikord meelest ära lõunat süüa, pausi võtmisest rääkimata.

Lisapuhkepäevad harvadel juhtudel
Lisapuhkepäevad on üks mõjuv faktor, millega töötajaid premeerida. Uurisime ettevõtetelt, kas ja mis tingimustel puhkepäevi antakse. Tuli välja, et kõige enam antakse puhkepäevi lapse esimesse klassi mineku puhul. Eks see on väga oluline sündmus nii vanematele kui ka lastele. Teisele kohale langes lapse sünd, mis on vaieldamatult üks ilusamaid hetki. Kolmandale kohale asetus kooli lõpetamine. Mõned ettevõtted annavad vabu päevi riigipühadejärgsetel päevadel.
Meie eksperdid leiavad, et kodukontori võimaldamine on tööle värbamise juures suur eelis. Ka paindlikku tööaega hinnatakse aina enam. Viimane on populaarne just üliõpilaste seas, kes soovivad kooli kõrvalt tööl käia.