Tallinna Halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu kinnitas, et kohtule on esitatud kaebus AS Skinest Energia poolt taotlusega tühistada konkurentsiameti hiljutine otsus, millega kiideti heaks Nelja Energia müük Eesti Energiale.

Oleg Ossinovskile kuuluva firma kaebuses palutakse tuvastada, et Eesti Energia tütarfirma Enefit Greeni ja Nelja Energia AS-i koondumine on keelatud. "Alternatiivselt taotletakse kohustada konkurentsiametit tegema uus otsus, millega keelata Enefit Green ja Nelja Energia koondumine või teise alternatiivina kohustada konkurentsiametit jätkama Enefit Greeni ja Nelja Energia koondumise menetlust," edastas Vilu.

Kohus peatas otsuse kehtivuse

Koos kaebusega esitati ka esialgse õiguskaitse taotlus, millega paluti viivitamatult peatada tagasiulatuvalt ameti 06.11.2018 otsuse kehtivus ning keelata EG-l ja 4Energial koondumise jõustamine kuni käesoleva kohtuasja menetlust lõpetava kohtulahendi jõustumiseni.

Kohus peataski päev pärast kaebuse laekumist, 8. novembril konkurentsiameti otsuse kehtivuse ning keelas Enefit Green AS-il ja Nelja Energia AS-il koondumise jõustamine kuni 10. detsembrini.

Kohus andis konkurentsiametile seisukoha esitamiseks esialgse õiguskaitse taotluse põhjendatuse kohta, tähtaja hiljemalt 19.11.2018. Samaks tähtajaks on ka Enefit Greenil ja Nelja Energial õigus esitada kaebaja esialgse õiguskaitse taotluse suhtes oma seisukoht.

Peale selle tähtaja möödumist teeb kohus määruse, millega otsustatakse, kas kaebus võetakse menetlusse ning milline on menetluse edasine käik.

Skinest Energiale kuulub Esivere tuulepark võimsusega 12 megavatti. Skinest Energia kuulub omakorda Skinest Grupp kontserni, mille omanikuks on Oleg Ossinovski.

Kriitiline ka Jevgeni Ossinovski

Eesti Energia tehingute ja taastuvenergia turu "kokku ostmise" osas on olnud avalikult väga kriitiline ka Oleg Ossinovski poeg, sotsiaaldemokraatide esimees Jevgeni Ossinovski. Alles eile andis ta teravalt tuld Energia aastakonverentsil Eesti Energia pihta, öeldes, et EE dikteerib seadusandlust ja riigifirma ei peaks üldse tegelema taastuvenergia arendamisega ning riskantsete investeeringutega.

Kevadel teatas Eesti Energia, et ostab pea poole miljardi euro eest tuuleparkide arendaja Nelja Energia. Tehingu maksumuseks on 289 miljonit eurot, millele lisandub 204 miljoni eurone laenukoorem. Seejärel hakati ootama Balti riikide konkurentsiametite heakskiite, viimasena andiski rohelise tule Eesti konkurentsiamet.

Skinest Energia: Eesti Energia positsioon laseb neil dikteerida teiste turuosaliste käitumist

Skinest Energiat esindab kaebuses Cobalti vandeadvokaat Rauno Ligi, kelle sõnul on põhjused Eesti Energia ja Nelja Energia tehingu vaidlustamiseks lihtsad.

"Tehingu tulemusel saavutab Eesti Energia taastuvenergia turul sellise turu positsiooni, mis võimaldaks Eesti Energial täpselt dikteerida, mis tingimustel teised ettevõtted, sh. Skinest Energia, turul konkureerida võivad.

Näiteks saab Eesti Energia otsustada, kas tuuleparkide omanikud saavad ligipääsu tuuleparkide remondi- ja hooldusteenusele mõistlikel tingimustel ja mõistliku hinna eest. Ilma ligipääsuta hooldusteenusele jäävad väikeste tootjate tuulepargid mõne nädalaga seisma. Sellest ei pääseks ka Skinest Energia Esivere tuulepark. Skinest Energia ja teiste tuule-ettevõtjate tuuleparkide seiskumisel ja turult lahkumisel kaob turult omakorda ka igasugune konkurents, mis on kahjulik Eesti tuuleenergeetika arengule ning toob Eesti elektritarbijatele kaasa kõrgema taastuvenergia tasu," kommenteeris Ligi.

"Seega lisaks Skinest Energia õiguste otsesele kahjustamisele teenib vastav kaebus kõiki väikeseid tootjaid Eesti tuuleenergeetikas ning laiemalt kõiki tarbijaid ja avalikkust, kelle huvides samuti on, et vastaval turul säiliks konkurents ja taastuvenergiatasud ei tõuseks.

Praegune olukord on eriti murettekitav võttes arvesse, et mõni nädal tagasi levis uudis, et Eesti tarbijate taskust juba planeeritakse järgmine aasta Eesti Energiale 143 miljoni euro suurust toetust, mis omakorda võimendab Eesti Energia ja Nelja Energia tehingu negatiivset mõju. Seega seondub käesoleva vaidlusega muuhulgas see, et kas tehing sai teoks ja just sellisel kujul, tänu Eesti riigi poolt antud ja antavale riigiabile."