Tihti ei ole vastus börs. Alustavatele ettevõtetele on lisandunud võimalused küsida rahastust näiteks ka äriinglitelt, ühisrahastusplatvormidelt ja erakapitalifondidelt. Kuid on olukordi, kus börs on parim valik. Kui nimetada kolm põhjust, miks peaks ettevõte börsile tulema, siis on nendeks ambitsioon kaasata kapitali saavutamaks uus arengutase, soov olla läbipaistev ja suurendada seeläbi ettevõte usaldusväärsust ning tahe parandada ettevõtte juhtimiskvaliteeti.

Just nende kolme hüve otsingul jõudis börsini ja täpsemalt First North kasvuturule ka Võrumaa väikeettevõte, 13 töötajaga joogitootja Linda Nektar. 2015. aasta kevadel seisis ettevõte üpris tugevatel jalgadel: neil oli toimiv ärimudel, parajalt tugev finantspositsioon, tarmukad töötajad. Kuid selle kõige kõrval oli neil pidev sügelus järgmise arenguhüppe vastu, mida aga takistas esmalt raha ja teisalt reputatsiooni puudumine, mis oleks aidanud avada koostööuksi välismaal.

Laenu võtta nad ei tahtnud. Arutanud asja nõuandjatega, jõuti kiiresti selgusele, et börsi light-turg First North on nende ambitsioonide teostamiseks parim koht.

Vajalik rahasumma investoritelt kokku tõstetud, rajas ettevõte uue tootmishoone ja alustas uue ärisuuna - aroomitootmise - juurutamist. Nüüdseks on Linda Nektari aktsiad avalikult kaubeldavad olnud 3 aastat. Kuidas nad ise börsil olemist hindavad?

Väga positiivselt, tuues esmajärjekorras esile just need kolm põhilist sammast: ambitsiooni ellu viimine pangalaenu võtmata, juhtimiskvaliteedi ehk ühe olulisima konkurentsieelise märkimisväärne tõus ja ettevõtte tuntuse suurendamine.

Lisaks ei ole nende ettevõtte turuväärtus enam pelgalt spekulatsioon excelis, vaid see on reaalne, turu antud hind, mis on kõigile huvitatutele igal hetkel nähtav.

Võtame siis kokku: ühel pool 1940. aastatel alguse saanud Võrumaa väikeettevõte, kus praegu töötab 13 inimest ja teisel pool börsi First North turg kasvavatele ettevõtetele. Nende kahe esmapilgul petlikult erineva osapoole tegelik tugev lõimumine iseloomustab väga hästi seda, kuidas börsi roll ja raha kaasamise paindlikkus on aja jooksul muutunud: ka väikestele ettevõtetele on börsil olemas oluline koht. Peab vaid tahtmist olema. Linda Nektar on suurepärane näide ettevõttest, kel ambitsioonist - teha midagi enamat, julgemalt ja võimsamalt - puudu ei tule.