Sotsiaalmaksu lagi 3000–3500 euro peal mõjutaks reaalselt ettevõtjaid looma Eestisse spetsialistide töökohti juurde ning vähendama ka sotsiaalset lõhet palgatöötajate ja ettevõtjate vahel.

Advokaadid ja teised aktiivsemad on selle siseriiklikult niikuinii ära teinud – maksavad endale 2500 eurot palka ja muu läheb dividendidena välja.

Aga Saksamaalt inseneri siia meelitamiseks ei saa sellist lahendust välja pakkuda.

Juhul, kui lähiaastatel lisanduvad uued töökohad sotsiaalmaksu lae muutmisest ei kata tekkivat ravikindlustuse eelarve vähenemist, siis tuleb leida ka katteallikas ravikindlustuse kuludeks.

Allikas: Äripäev