Haldusasi puudutab Tallinna Vee kaebust konkurentsiameti vastu saamata jäänud tariifitulu hüvitamiseks ja kaebusi ettevõtte veeteenuse hindade kooskõlastamise taotluste läbivaatamata jätmise vaidlustamiseks aastatel 2013-2017, teatas ettevõte börsile.

Ettevõttel on õigus halduskohtu otsuse peale 30 päeva jooksul edasi kaevata Tallinna ringkonnakohtusse.

Haldusasi 3-14-363 on eraldiseisev käimasolevast rahvusvahelisest vahekohtumenetlusest, kus Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V. on esitanud Eesti Vabariigi vastu kahju hüvitamise nõude Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu alusel. Tallinna Vesi ootab jätkuvalt otsust vahekohtumenetluses kahjude võimaliku hüvitamise osas.