Tallinna linnavalitsus plaanib tänasel istungil vastu võtta Raadiku tänav 11 ja 11a kinnistute detailplaneeringu. Nende kruntide omanik on nimelt MMS Property Solutions OÜ, kes on Lidli esindaja Eestis. Raadiku tänav asub Lasnamäel.

Detailplaneeringus seisab, et planeeritava maa-ala suurus on 1,26 hektarit. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ärimaa sihtotstarbega kinnistute liitmine ja moodustatavale krundile ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise kaubandushoone ehitamiseks.'

Lidl jõuab Eestisse ilmselt 2020. aastal.