Rakvere Farmid nõuab hagis eksjuhtidelt Teet Soormilt ja Mati Tuvilt juhatuse liikme kohustuste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist solidaarselt 1 967 671 eurot ning viiviseid 227 236,34 eurot.

Rakvere Farmide hinnangul on Soorm ja Tuvi tasunud endale väljateenitud aastaboonuseid tehes nimetatud makseid OÜ Laventra poolt esitatud teenusearvete alusel olukorras, kus see firma tegelikkuses käsunduslepingu alusel mingeid teenuseid ei osutanud.

Teises hagis nõuab Rakvere Farmid Soormilt ja Tuvilt 56 441,41 eurot ning viiviseid, kuna leiab, et nad andsid juhatuse liikmetena ettevõttele kuuluvaid kinnisasju pikaajalisele rendile OÜ-le Saimre ja Saimre Viljakasvatuse OÜ. Rakvere Farmide väitel on Soormil ja Tuvil nendes osaühingutes varjatud osalus.

Kohtusse pöördus ka HKScan Estonia AS ning nõuab hagis Soormilt 2 558 179 eurot. HKScan Estonia hinnangul on Soorm tekitanud ettevõttele kahju sellega, et allkirjastas AS Rakvere Lihakombinaat nimel (kehtiva ärinimega HKScan Estonia AS) ja AS Tallegg nimel 2014. aasta 29. jaanuarist kuni sama aasta 27. märtsini kolm garantiikirja.

Nii Soorm kui ka Tuvi nõudeid ei tunnista ning vaidlevad hagidele kogu ulatuses vastu.

Eelmise aasta 29. novembril pidas keskkriminaalpolitsei Teet Soormi ja Mati Tuvi kinni, kuna prokuratuur kahtlustab neid suures ulatuses omastamises ja rahapesus.