PZU Kindlustus võrdles liikluskindlustuse klientide kahjusagedusi viimasel neljal aastal, mis pakuvad üsna sarnast pilti. Näiteks 18–20-aastastest liikluskindlustuspoliisi omavatest juhtidest põhjustas keskmiselt 14 protsenti õnnetuse ja liikluskahju, kuid juba 20-ndate eluaastate keskel langeb kahjusagedus alla viie protsendi.

„Huvitaval kombel püsib kahjusagedus üsna madalal ka 80-ndate eluaastate alguses, nii et pensioniikka jõudnud juhid põhjustavad õnnetusi harvem kui 30-ndates olevad juhid,“ ütles PZU sõidukikahjude juht Jaanus Tanne.

„Kindlasti peavad eakamad juhid oma tervist ja tähelepanuvõimet hoolega hindama, aga nagu statistika näitab on nad liikluses reeglina korrektsed. Vanemad inimesed võivad ka oma juhivõimetesse suhtuda kriitilisemalt kui nooremad, nii et paljud ei kipugi enam rooli, kuigi oskused pole veel kadunud,“ lisas Tanne.

Tänavune keskmine kahjusagedus on 3,9 protsenti ehk nii suur osa PZU liikluskindlustuse klientidest on põhjustanud õnnetuse. Noortest on sagedustabeli tipus 18- ja 19-aastased vastavalt 20 ja 12 protsendiga. Üks 92-aastase põhjustatud õnnetus viis selle aastakäigu näitaja 17 protsendile. Vviimase nelja aasta vanim õnnetuse põhjustaja oli 95-aastane.

Keskmine kahjusagedus vanuserühmade kaupa