EL on mul võimaldanud õppida, töötada ning esineda pea kõikjal Euroopas. See on olnud tohutu eelis nii minu isiklikus arengus, aga ka Eesti tutvustamisel mujal riikides. Lisaks sellele, et olen esinenud igas Euroopa nurgas, olen kasutanud ka võimalust välismaal õppida - olen ennast täiendanud neljas erinevas riigis ja valdan vabalt kuute keelt. Kõik see on saanud võimalikuks tänu avatud piiridele ning programmidele, mida Euroopa Liit on noortele loonud reisimiseks, õppimiseks ja töötamiseks. Nende abil on kõigil soovijatel võimalik minna kaugemale oma kodukohast, et püüelda oma unistuste poole.

Mitte kuskil maailmas ei eksisteeri nii väikesel alal niivõrd laialdast kultuurilist mitmekesisust kui Euroopas. Tänu Euroopa Liidule on meil kõigil täna olemas võimalus kogu seda mitmekesisust omal käel kogeda ja ka sellest kasu lõigata. Euroopas esinedes ja õppides olen ma saanud hulgaliselt uusi tutvusi ja kogemusi ning leidnud uusi sõpru terveks eluks. Need välismaal omandatud kogemused toon ma meelsasti endaga tagasi Eestisse, et ka siinset kultuurielu kirevamaks muuta.

Euroopa Liit on loonud noortele võimalused minna ennast täiendama pea igasse Euroopa riiki. Tean omast kogemusest, et piiri tagant saadud väärtuslikud kogemused tulevad lõpuks kasuks nii mulle, Euroopale ja ka Eestile.

Meil kõigil on asju, mida teeme kirega! Ela ja tööta välismaal, reisi, surfa internetis ja tea oma õigusi Euroopa Liidu kodanikuna Euroopa Liidus.

Artikkel ilmub EUANDME kampaania raames, mida rahastab Euroopa Komisjon. Selle artikli autor väljendab oma mõtteid ning ta ei ole saanud oma arvamuse avaldamise eest tasu.

Jaga
Kommentaarid