„Inimesed on lihtsalt väga kurvad selle üle, kuidas neid koheldakse,” rääkis üks anonüümsust soovinud töötaja Business Insiderile. Töötajad on rahulolematud 2017. aastal USA poodides rakendatud uue poliitikaga, nende sõnul on see põhjustanud segadust ja erimeelsusi kauplustes.

Business Insideri allikas rääkis, kuidas ta pani tähele, et ettevõtte töötajate nö kuulsuse seinalt hakkas pilte kaduma. Väga pika staažiga töötajad olid otsustanud, et neile aitab ja nad lahkuvad ettevõttest. „Nad ei olnud rahul selle suunaga, kuhu ettevõte tüürib,” põhjendas ta.

Pikaajaliste töötajate lahkumine ei leidnud aset mitte ainult ühes üksikus poes. Seda kinnitas ka teise osariigi Ikeas töötav allikas Business Insiderile. „Järjest rohkem pilte võetakse sellelt seinalt maha, sest nad lahkuvad. Minu poes on juba kolmandik inimesi lahkunud,” kirjeldas ta. Kolmanda allika sõnul on viimase aastaga lahkunud 15 kolleegi Ikeast.

Samas tööandja uuringute kohaselt oli Ikea nii 2013. aastal kui ka 2017. aastal parim tööandja. Töötajad olid väga rahul lisahüvede süsteemiga, mis sisaldas nii tervisekindlustust, haiguslehel oleku ajal töötasu hüvitamist kui ka poest ostmisel täiendavaid soodustusi töötajatele. Töötajad on hakanud ettevõttest aga pagema ettevõtte USA turu kasvustrateegia pärast, mis taandub lühendi O4G alla.

Mullu 15. oktoobrist käivitatud poliitika on suunatud vaid USA turule ning sellega muudeti klienditeenindajate senist töö iseloomu. „Enne kui O4G tuli, oli Ikeas töötamine täielik paradiis,” kirjeldas üks allikas Business Insiderile. Uus poliitika on aga muutnud oluliselt senist väga läbipaistvat juhtimiskultuuri. „Ja see ei tööta,” on tema hinnang sellele.

Varasemalt toimus igas Ikea 48 kaupluses USAs töö osakonnapõhiselt, vastavalt tootekategooriatele. Igas osakonnas töötav klienditeenindaja vastutas toodete müügi, nende hinnasiltide ja riiulitele väljapaneku eest. „Siis olid konkreetsed ülesanded konkreetsete inimeste jaoks,” rääkis üks töötaja. „Nii teadsid sa kõige paremini seda, mis puudutas sinu osakonna tooteid.”

Küll aga ei olnud tarbijad rahul sellise korraldusega, kuna teenindajad ei olnud kättesaadavad alati siis, kui kliendid tahtsid. Uus poliitika pidigi seda muutma, muutma senist klienditeenindust märksa rohkem tarbijakeskseks. Osakonnad kaotati ära ja töötajatele jagati uued rollid.

Üks oli näiteks „aktiivne müüja”. Kuigi see kategooria töötajaid sai palka juurde, siis teistel töötajatel, endistel müüjatel, kes pidi nüüd rohkem lao eest vastutama, jäi palk väga väikeseks. Ka liideti palju osakondi omavahel. Näiteks töötajad, kes varasemalt töötasid kassas, pidid nüüd teenindama restoranis või teostama kaupade kojukannet.

Kuigi uue poliitika rakendamisel räägiti palju läbipaistvusest, siis tunnevad töötajad, et on asju, millest neil ei räägitud. Töötajatel, kes aga ei ole muutustega rahul või ei kohane uue tööjaotusega, jääb väga vähe võimalusi alles.

„Nad ütlesid, et kui sa pole rahul, siis on sul kaks nädalat aega, et ettevõtte sees uus töökoht leida. Vastasel juhul oled sa sunnitud lahkuma,” kirjeldas üks Ikea töötaja. Teine, Ikeas väga pikalt töötanud töötaja ütles, et see panin teda tundma, et ta on täielikult lõksus.

Ka tunnevad töötajad, et uutele töötajatele makstakse kõrgemat palka, kui pikalt ettevõttes olnutele. Lisaks on poed teenindajatega alamehitatud. Kõik see kokku tekitab pikalt ettevõttes olnutes tunde, et nad „asendatavad”.

Ikea pressiesindaja sõnul oli ettevõtte eesmärk uue poliitika rakendamisel, et teenindajad suudaksid paremini tarbijate ootustele vastata keskkonnas, kus kaubandus võimaldab klientidel läbi erinevate kanalite tooteid osta. Ettevõte ei soovinud kommenteerida väiteid, mis puudutasid palgaerinevusi.