Eesti ettevõtetega koostööd tehes ja neid ekspordi alal nõustades on selgelt tunda, et kuigi võimalused ja soov kasvatada äri ning laieneda Eestist välja on suured, heidutavad nii mõndagi ettevõtjat varasemad negatiivsed kogemused enda või teiste tegemistest välisturgudel. Endale nn turvapadja loomiseks, kuid samas konkurentsivõime säilitamiseks saab ettevõte tegelikult üsna palju ka ise ära teha.

1. Analüüsi olukorda eksporditurul

Enne välisturule sisenemist või uuele turule laienemist tasub kindlasti uurida oma tegevusvaldkonna olukorda sel turul. Seda on võimalik ise erinevate kontaktide või andmebaaside ja statistiliste väljavõtete abil selgeks teha, aga samuti selleks ka ekspertide tuge kasutada. Täna on ettevõtetel võimalik saada nõu näiteks ekspordispetsialistidelt, kes pakuvad soovitud sihtturust head ülevaadet ja annavad nõu, mida konkreetsel turul äri tehes kindlasti arvestada tuleks - olgu nendeks nii KredExi kui ka EAS-i eksperdid, kes pakuvad ettevõtjatele sageli ka selle teemalisi konsultatsioone ja koolitusi.

2. Uuri kindlasti äripartneri tausta

Ahvatlev tehingupakkumine võib sageli hajutada tähelepanu, mida tuleks pöörata kindlasti tehingut pakkuva äripartneri tausta uurimiseks. Tihti juhtub nii, et Eesti ettevõte on väga kindel enda poolt pakutavas tootes või teenuses, kuid kannab hiljem kahjusid hoopis äripartneriga seotud tasumata arvete tõttu. Seega - kui äripartneri taust äratab kahtlusi või ei leidu äripartneri kohta piisavalt infot, tasuks konsulteerida sel teemal mõne teenusepakkujaga, kellel on rohkem võimalusi taustauuringu teostamiseks või kes aitavad vajadusel kindlustada selle partneriga seotud äritehingu.

3. Selgita välja riskide maandamise võimalused

Kui mitmete finantslahenduste puhul peavad nii müüja kui ka ostja omalt poolt erinevaid dokumente vormistama või pangas akreditiivi avama, samas kui teiste lahenduste puhul saab soovi korral end kindlustada ka ainult üks osapool. Üheks selliseks võimaluseks on näiteks kasutada krediidikindlustust, mida saab rakendada kasvõi esimest korda välisturule sisenev ettevõte. Oma äri riskide maandamiseks sobiva lahenduse saab leida iga ettevõtja ekspordikindlustus.ee kalkulaatori abil, kuhu on tarvis sisestada tehingu ja partneriga seotud erinevad näitajad.

4. Ole valvas ka pikaajalise partneri puhul

Üldjuhul on Eesti ettevõtted uute ekspordipartnerite puhul üsna hoolsad ja ettevaatlikud. Paraku näitab aga praktika, et ootamatusi tekib just ettevõtetega, kes on olnud pikaajalised koostööpartnerid, kellega on jõutud mugavustsooni ning kelle suhtes on kadunud umbusk või vajadus pideva kontrolli järele. Ootamatused võivad tabada nii uut kui ka pikaajalist äripartnerit ning seetõttu tasub säilitada valvsus, et oma ettevõtet võimalikest probleemidest säästa. Pankrotti võivad minna ka väga suured ja tugevad ettevõtted.

5. Kindlusta end koostööpartneri makseriskide vastu

Täna on nii väikestel ja alustavatel kui ka suurtel ja juba kogenud Eesti ettevõtetel võimalus kaitsta end äripartneri võimalike makseraskuste vastu. Algaja eksportija jaoks algab seesuguse kindlustuse hind näiteks kuni 10000 euro suuruse tehingu korral mõnesajast eurost. Selle kulu suuruse hindamiseks tasuks silmas pidada, et kui ettevõte müüb oma kaupu või teenuseid ca 10% marginaaliga, peab ta ainuüksi ühe maksmata arve tõttu kaotatud tehingut teenima tagasi sama teenust või toodet veel kümme korda müües.

6. Paku julgemalt pikka maksetähtaega

Üsna tihti jäävad Eesti ettevõtted välismaisest konkurentsist välja, kuna ei julge pakkuda kohaliku ärikeskkonna mõistes tavapäraseid, kuid Eesti mõistes pikki 60-, 90- või 120-päevaseid maksetähtaegu. Tavaliselt on selle taga hirm, et toode pannakse teele või teenus osutatakse kliendile, kuid raha selle eest ei saada. Siinkohal tasuks ettevõtjatel meeles hoida, et tegelikult on meil Eestis mitmeid finants- ja krediidiasutusi, kelle abil saab sellised olukorrad enda jaoks riskivabaks muuta ja säilitada nii oma ettevõtte konkurentsivõime välisturgudel.

7. Ära ole oma probleemiga üksi

Olukorras, kus finantsvaldkond ei ole tegelikult ettevõtte põhitegevus, ei tasuks ettevõtjatel kindlasti ekspordi laiendamise või tehingu finantspoolega seotud küsimustes üksi tegutseda. Täna on Eestis võimalik valida ettevõtetel mitmete lahenduste vahel, mis aitavad ekspordile hoo sisse puhuda, eksporti turvaliselt kasvatada ja vajadusel ka tekkinud probleeme lahendada.