"Märkimise maht oli meie seniste kapitali kaasamistega võrreldes suurim. Käimasoleva 45 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi raames pakutud esimese emissiooni ülemärkimine oli 3,2-kordne, mistõttu otsustasime emissiooni mahtu tõsta 16 miljonilt eurolt 20 miljoni euroni," ütles LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

Kokku võttis emissioonist osa 1664 investorit märkides kokku 51,147 miljoni euro eest allutatud võlakirju ehk emissiooni esialgne maht märgiti 3,2 korda üle. Märkimisperiood algas 14. novembril kell 10 ja lõppes 27. novembril kell 16.

Allutatud võlakirjade jaotamisel otsustas LHV Groupi nõukogu rahuldada täies mahus kuni 10 000 euro suurused märkimised. Ülejäänud võlakirjad otsustati jaotada järgmiste põhimõtete järgi.

LHV varasematele investoritele jaotati lisaks 40,00% nende märgitud mahust, mis ületas 10 000 eurot. LHV varasematele klientidele jaotati lisaks 15,00% nende märgitud mahust, mis ületas 10 000 eurot. Uutele investoritele jaotati 7,65% nende märgitud mahust, mis ületas 10 000 eurot. Uutele mitteklientidest professionaalsetele investoritele jaotati 3,00% märgitud mahust, mis ületas 10 000 eurot.

Jaotamisel kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti. Komakohtadega võlakirjade arv ümardati allapoole lähima täisarvuni. 1664 märkijast said 73% võlakirju soovitud mahus. 27% investoritele jaotati nende soovist vähem võlakirju.

Toomsalu sõnul soovis LHV võlakirjade jaotuse puhul investoritena näha kõiki märkijaid, kuid jaotamisel eelistasime esmajärjekorras LHV olemasolevaid aktsionäre ja allutatud võlakirjade omanikke ning teiseks kliente.

"Osaliselt rahuldasime ka uute investorite märkimised. Kokkuvõttes jaotasime uutest võlakirjadest 68% LHV varasematele investoritele, 22% LHV klientidele ja 10% uutele investoritele," ütles Toomsalu.

Investoritelt kaasatavat allutatud kapitali kasutab LHV Group omavahendite koosseisus ärimahtude kasvuks ning võimalusel olemasolevate võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks.

Pakkumine on varasemalt heaks kiidetud LHV võlakirjaprogrammi esimene osa. Programmi alusel kavatseb LHV mitme emissiooni käigus lasta välja allutatud võlakirju kogumahus kuni 45 miljonit eurot.

LHV väljastab esimese emissiooni käigus 10-aastaseid allutatud võlakirju nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 6,0% aastas ja lunastustähtajaga 28.11.2028. Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 30. novembril 2018 ning noteeritakse ja nendega alustakse kauplemist Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas 3. detsembril 2018.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab 380 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 156 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 177 000 aktiivse kliendi.