Esmaspäevast hakkasid kehtima mitmed määruse „Taksomeetri kohandamise tingimused ja kord, lubatud veapiirid taksomeetri kasutamisel ning üleminekukiiruse väärtus üleminekul ajatasult sõidukilomeetritasule ja vastupidi” muudatused, mis sisuliselt ühtlustavad tavataksode hinnapoliitikat sõidujagajate omadega.

Muudatuse põhiolemus on ajatasu arvestamise muutuses. Kui senini on taksoga sõites hakanud ajatasu jooksma vaid siis, kui auto kiirus langes alla 22km/h, siis uue regulatsiooni järgi hakkab ajatasu kilomeetritasuga kohe sõidu alguses paralleelselt jooksma.

Kuigi taksoga sõitjatele on juba tavataksode hinnakirja muutus silma hakanud – näiteks on sellest lähtuvalt hinnakirja juba muutnud Elektritakso –, tuli selle muudatuse kehtima hakkamine uudisena taksoettevõtjate liidu juhatuse liikmele, Sõbra Takso juhile Mart Palmile. Küll aga tõdes ta, et muudatus tehti tõenäoliselt nende ühe liikme ettepanekul.

Kui palju taksofirmasid ja kui kiiresti Elektritakso eeskuju järgima hakkab, ta hetkel ennustada ei oska. „Eks see on firmade siseasi. Tõenäoliselt nad muudavad seda – muidu on ebavõrdne konkurents sõidujagamisteenustega,” lausus Palm. Erinevalt taksofirmadest said sõidujagajad juba varasemalt ajatariifi sõidu algusest peale arvestada.

Palmi enda ettevõte, Sõbra Takso kavatseb selles osas mõelda ja jälgida turuolukorda. Võimalikku hinnatõusu hindab ta võrdlemisi väikeseks. „Ainuke, mis seal tulla saab, on see, et praegune ajatariif pannakse ajale kaasa jooksma ja see toob mingi eurokese arvele juurde – ehk kerge hinnatõus,” kirjeldas ta. Väiksemate sõitude puhul võib see tähendada ka 50 eurosendi lisandumist.

„Olukord on täna niigi ebavõrdne, eks see kaalukauss on nii ehk naa sõidujagajate poole kaldu. Neil on sõidusummad hoopis suuremad, kui taksofirmadel,” lisas Palm. Tema sõnul tuleb sõitjatel arvestada sõidujagajate puhul hinnakoefitsendiga, mida taksofirmadel ei ole, ning mis võib sõidujagajate vahendusel tellitud sõidud oluliselt kallimaks teha.

„Kui siin on müstilisi summasid, mida sõidujagajatele peab teinekord maksma mingite kordajate või tipptundide ajal, siis taksofrimade hinnad kahvatuvad selle kõrval kõvasti. Selles suhtes on taksofirma stabiilsem. Selle stabiilsuse kõrval on see kulu, mis juurde tuleb, võrdlemisi väike,” oli ta kindel.