28. novembril suri ootamatult majandusteadlane, taasiseseisvunud Eesti pikaaegne Raamatupidamise Toimkonna esimees, raamatupidamise, finantsaruandluse, panganduse ja finantsanalüüsi õppejõud, koolitaja ja ekspert Rita Maris Ilisson.

Rita Ilisson töötas Eesti Raamatupidamise Toimkonna esimehena aastatel 1993-2001. Tänu temale sai Eestist esimene riik maailmas, mis seadusega kehtestas Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardid (International Accounting Standards, IAS, aastast 2002 IFRS) 1995. aastal oma arvestusplatvormiks. See mõjutas oluliselt Eesti ettevõtluskeskkonna kujunemist ja äratas rahvusvahelistes investorites usaldust Eesti majanduskeskkonna suhtes.

2001. aastal valiti Rita Ilisson Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardite Komitee (IASC) eksperdiks. 49-liikmelise ekspertgrupi ülesandeks oli tagada raamatupidamisstandardite kõrge kvaliteet ja rahvusvaheline juurutamine. Ekspertgruppi kuulusid toona 29 riigis asuvate rahvusvaheliste kontsernide (General Electric, Philips, Nokia jt) finantsjuhid, rahvusvaheliselt tunnustatud finantsanalüütikud, akadeemikud, raamatupidamise toimkondade liikmed, audiitorid ning järelevalvespetsialistid, samuti Maailmapanga, IMF, IFAC, IOSCO ja Baseli Komitee esindajad ja vaatlejatena Euroopa Komisjon, USA Väärtpaberijärelevalve ja Jaapani Finantsjärelevalve. Ida- ja Kesk-Euroopa regioonist oli esindatud vaid Eesti ja Venemaa.

2002. aastal esitati Rita Maris Ilisson kui sõltumatu mõtleja ja finantsauditi tippasjatundja kodanikualgatuse korras president Arnold Rüütlile riigikontrolöri kandidaadiks, et toetada riigikontrolli institutsioonis sõltumatut finantsauditialast oskusteavet. Rita Maris Ilissoni toetajaskond oli laiapõhjaline, hõlmates nii akadeemilisi persoone kui ka tipp-poliitikuid, ettevõtjaid ja finantsiste nagu akadeemik Uno Mereste, Riigikogu liige Andres Tarand, Eesti Telekomi peadirektor Jaan Männik, Raamatupidajate Kogu esinaine ning Maksumaksjate Liidu juhatuse liige Anne Nuut ja teised.

Aastatel 2002-2005 oli Rita Ilisson Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardite Nõukogu (IASB) Standardite Nõuandva Kogu (Standards Advisory Council) liige. Ta on ka olnud rahvusvahelise audiitorbüroo Deloitte & Touche Ida-Euroopa standardite juht, nõustanud Maailmapanka ja teisi rahvusvahelisi organisatsioone standardiloome alal, auditeerinud rahvusvahelisi pangandusgruppe, nõustanud ettevõtteid USAs, Kanadas, Rootsis, Norras, Poolas, Balti riikides, Aafrikas, Moldovas ja mujal.

Rita Ilissoni panus tänapäevaste raamatupidamise ja finantsaruandluse standardite juurutamisele Eestis ja kaasa rääkimisele rahvusvahelisel tasandil oli positiivne ja teedrajav mõju tänase Eesti raamatupidamise tavadele, auditeerimise standarditele ja majanduskeskkonnale tervikuna. Tema rahvusvahelisel tipptasemel ekspertiis lõi eeldused Eesti ettevõtete võimekusele kaasata rahvusvahelist kapitali. Rita Ilissoni panust Eesti kui investeerimiskeskkonna muutmisel
rahvusvahelises kontekstis mõistetavaks ja usaldusväärseks on raske üle hinnata.

Rita Maris Ilisson oli raamatupidajatele suunatud “Hea raamatupidamistava” ja finantsistidele mõeldud käsiraamatu “Finantsanalüüs ja planeerimine” autor. Rita Maris Ilissoni peetakse
üheks hea tava mõiste toojaks Eesti õigusruumi laiemalt.

Ilissoni energia ja pühendumine oli Eesti Raamatupidajate Kogu loomisel määrav. Viimastel aastatel väga aktiivne raamatupidajate kõrgemate kutsestandarditele vastavate koolituste läbiviija. Rita Maris Ilissonist kujunes aastatega Eesti raamatupidajate iidol, kelle loengud ja koolitused ei jätnud eriaalaselt külmaks või puutumata ühtki kuulajat. Ta oli metoodiline ja nõudlik õppejõud, akadeemiliste tööde juhendaja ja koolitaja kuni viimaste aegadeni. Tema töömeetodiks olid struktuurne lähenemine, süsteemsus, ammendav põhjalikkus ja õppimisvõime.

Rita Maris Ilisson sündis 24. veebruaril 1954. aastal New Yorgis Eesti sõjapõgenike ainukese tütrena. Rita koduseks keeleks oli eesti keel. New Yorgis tegeles ta teatri, tantsu, muusika ja ka poliitikaga, võttes osa BATUNi (Baltic Appeal to the United Nations) tegevusest. Lõpetanud Yorki Ülikooli Torontos (MA Economics), kolis Rita Rootsi ja töötas kümme aastat Stockholmi Ülikooli juures rahanduse, raamatupidamise, mikro- ja makroökonoomika õppejõuna. Tema õpilased
Stockholmi Ülikooli päevilt on mitmed tänased tuntud majandustegelased nagu Aavo Kokk, Indrek Neivelt, Märten Ross, Villu Zirnask, Peeter Värnik jt.

Vaatamata oma tuntusele ennekõike raamatupidamise ja finantsaruandluse valdkonnas, oli Rita Maris Ilissoni põhivaldkonnaks finantsanalüüs ja -planeerimine. Paljud tema õpilased, ettevõtluspraktikud ja koostööpartnerid meenutavad tänutundega tema loenguid ja konsultatsioone finantsanalüüsi ja rahavoogude juhtimise valdkonnas. Kolleegid ja koostööpartnerid peavad rahvusvahelise haardega Rita Maris Ilissoni üheks kõige helgemaks peaks, valdkondade piire
ületavaks mõtlejaks ja finantsanalüütikuks mitte üksnes tänases Eestis, vaid kogu maailmas.

Viimastel aastatel tegeles Rita Maris Ilisson raamatupidamise, finantsarvestuse, finantsanalüüsi ja -auditi koolitajana, finantskonsultatsioonide pakkumisega ja akadeemiliste tööde juhendamisega. Energeetika valdkonna, sealhulgas põlevkivienergeetika finantseksperdina oli tema viimaste aastate kirgi vesinikuenergial põhinevad finantsanalüüsid ja -mudelid.

Lasterikka pere emana ja pereväärtuse eest seisjana oli Rita Maris Ilisson eeskujuks paljudele tippkarjääri tegevatele naistele. Sõbrad ja perekond jäävad Ritat mäletama kui esmaklassilist kokka, võõrustajat ja vestluskaaslast, sooja ja siirast inimest. Rita Maris Ilisson oli suure töövõimega ja missioonitundega inimene, keda jagus mitmele poole. Olles jäägitult Eesti patrioot, jääb ta alatiseks meelde kui sallivuse, väärikuse, koostöö, kaasamise ja teiste avatud maailma väärtuste eest võitlejana. Rita Maris Ilissoni jäävad igatsema tema viis last, sõbrad, õpilased, kolleegid, koostööpartnerid ja kliendid üle kogu maailma.

Eesti Raamatupidamise Toimkond
Eesti Raamatupidajate Kogu
Audiitorkogu
Finantsinspektsioon
Eesti Pank
Rahandusministeerium
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Eesti Pangaliit
Eesti Maksumaksjate Liit
Tartu Ülikooli majandusteaduskond
TalTechi majandusteaduskond