Põldoja lahkus 2016. aasta novembris Ekspress Meedia juhatuse liikme kohalt ja kuigi pooled olid kokku leppinud konkurentsikeelus, mis keelas Põldojal konkurendi juurde tööle asumast, alustas ta tööd AS-is Eesti Meedia.

Ringkonnakohus leidis muuhulgas, et Ekspress Meedia ja Põldoja vahel puudus töösuhe ning tegemist oli käsundussuhtega. Samuti leidis ringkonnakohus, et suhe lõppes Põldoja algatusel ning kokku lepitud konkurentsipiirang ei olnud Põldoja õigusi ülemääraselt piirav.
Põldoja väitis vaidluses, et nõutav leppetrahv on liiga suur.

Ringkonnakohus sellega ei nõustunud ning leidis, et arvestades Põldoja keskmise töötasu suurust, võimaldanuks see äraelamist ka ilma konkurendi juurde töö – või teenistussuhtesse asumata. Muuhulgas leidis ringkonnakohus, et Eesti Meedia on Ekspress Meedia konkurent, sõltumata sellest, et Põldoja vastupidist väitis.
Ringkonnakohtu otsus ei ole jõustunud ning selle osas on võimalik esitada riigikohtule kassatsioonkaebus.

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu on ringkonnakohtu otsusega rahul.

“Kahetsusväärne, et oleme sunnitud endise juhatuse liikmega kohut käima. Leppisime Rivo Põldojaga kokku lahkumise tingimused ja konkurentsikeelu, mille eest maksime talle ka 6 kuu tasu. Oli väga häiriv, kui ta sellele vaatamata alustas ta sisuliselt järgmisel päeval tööd konkurendi juures. Tegu on äriliselt äärmiselt ebaeetilise juhtumiga ja ringkonnakohtu hinnangul ka õigusliku rikkumisega” lausus Rüütsalu.

Rivo Põldoja Ärilehe korduvatele kommentaaripalvetele ei vastanud ning nii on vastuseta küsimus, kas ta plaanib ringkonnakohtu otsuse riigikohtusse edasi kaevata.