Arvan, et kõigil peavad olema Euroopas võrdsed võimalused ja võimalus tuleviku osas ühiselt kaasa rääkida.

Euroopa Liit ja selle põhiväärtused on mind palju aidanud ning pakkunud tugipunkte teiste mõttekaaslaste näol üle Euroopa. Euroopa Liidu kesksed tugisambad - võrdõiguslikus ja inimõigused on olulised ka minu jaoks. Arvan, et kõigil peavad olema Euroopas võrdsed võimalused ja võimalus tuleviku osas ühiselt kaasa rääkida. Ainult koos barjääre murdes suudame me tuleviku katsumustele ühiselt vastu seista.

Mina suhtlen maailmaga viipekeeles. Lisaks töötamisele tegelen ma igapäevaselt viipekeele õpetamisega ja selle populariseerimisega teaduskeelena. Ma soovin, et viipekeelele pöörataks Euroopas rohkem tähelepanu – on ju loogiline, et kaasavas ühiskonnas on oluline kõiki mõista.

Mõtle, kuidas puudutab Euroopa Liit just sind. Kas sinu jaoks on tähtsal kohal inimõigused ja arvamusvabadus? Kas sa leiad, et tuleviku Euroopa võiks olla koht kõigile, olenemata inimesi kammitsevatest füüsilistest ja vaimsetest piirangutest? Minu ideaalne Euroopa on kahtlemata kannustatud just nendest põhimõtetest. Nendes ideaalides peitub minu jaoks Euroopa Liidu tõeline väärtus.

Euroopa Liit murrab piire enam kui ühes mõttes. Lisaks võimalustele vabalt reisida, õppida, töötada ja elukohta vahetada on mulle antud võimalus ka ilma sõnadeta oma sõnumit mööda Euroopat laiali kanda. Euroopa Liidu avatus on mulle näidanud, et ka vaikides võib minu hääl kanduda mitme riigi piiri taha ja jõuda erinevate kultuurideni.

Meil kõigil on asju, mida teeme kirega! Ela ja tööta välismaal, reisi, surfa internetis ja tea oma õigusi Euroopa Liidu kodanikuna Euroopa Liidus. Loe oma võimaluste kohta www.europa.eu/euandme.

Artikkel ilmub EUANDME kampaania raames, mida rahastab Euroopa Komisjon. Selle artikli autor väljendab oma mõtteid ning ta ei ole saanud oma arvamuse avaldamise eest tasu.

Jaga
Kommentaarid