Finest Bay Area eestvedaja Vesterbacka ütles, et projekti kogukuluks hinnatakse 15 miljardit eurot. Investeeringute ajavahemik on 30 aastat ja tunnel peaks kestma 120 aastat, kirjutab ERR.ee.

Ta märkis, et projektiga on nüüdseks töötatud 2,5 aastat ning Finest Bay Area on praeguseks sellesse paigutanud kahe ja kolme miljoni euro vahemikku jääva summa, mis on tulnud tema enda ja ka investorite rahast.

Projekti rahastusest 70 protsenti peaks tulema laenurahast ning Vesterbacka sõnul kavatseb ettevõte investeeringuid kaasata võrdses ulatuses nii Euroopast kui Aasiast. Ta tõi välja, et Dubai ettevõttelt ARJ Holding Ltd paigutas projekti 100 miljonit eurot.

Vesterbacka rõhutas, et kui meedias on räägitud, justkui oleks kaks erinevat tunneliprojekti, siis tegelikkuses on tegemist ühe projektiga, mille käigus ehitatakse kaks tunnelit - üks reisijate ja teine kaupade jaoks. Tunneli kaudu peaks reis ühest pealinnast teise kestma 20 minutit.

Seejuures on piletid tunnelis reisimiseks juba praegu müügil - üks ots maksab 50 eurot, edasi-tagasi reis 100 eurot, aastapilet, mis tagab piiramatu reisimisvõimaluse, 1000 eurot.

Keskkonnamõjude hindamine algas 2016. aastal, kooskõlastuste ja kavandamisega loodetakse ühele poole saada tuleval aastal ja ehitus võiks alata 2019.-2020. aastal.

Ministeeriumile esitati taotlus riigi eriplaneeringu algatamiseks

Rahandusministeeriumile esitati taotlus riigi eriplaneeringu algatamiseks, mida soovitakse koostada Eesti ja Soome vahelise raudteetunneli ning sinna juurde kuuluva tehissaare kavandamiseks.

„Eesti ja Soome vahelise tunneli näol on tegemist olulise tulevikku suunatud projektiga," ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. „Tutvume meile esitatud taotlusega ning seejärel alustame seadusekohast menetlust. Kõik algatamisega seotud asjaolud tuleb välja uurida ning siis saab valitsus teha otsuse, kas eriplaneering algatada või mitte."

Riigi eriplaneeringu eesmärk on sellise olulise ruumilise mõjuga ehitise püstitamine, mille asukoha valiku või toimimise vastu on suur riiklik või rahvusvaheline huvi. Riigi eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatatakse või jäetakse algatamata 90 päeva jooksul riigi eriplaneeringu algatamise taotluse saamisest arvates. Enne seda peab rahandusministeerium välja selgitama, kas kavandatav ehitis on riigi eriplaneeringu objekt ja kas selle teostamine on tulevikus võimalik.

Taotluse esitas FinEstBay Area OÜ nimel advokaadibüroo Sorainen. Eriplaneeringu algatamise või mittealgatamise otsustab valitsus.