Osta ainult siis kui ost loob lisaväärtust

1+1 peab andma välja 2,5 või isegi rohkem. Sa saad laiendada oma ettevõtte tegevust ka orgaaniliselt - sisenedes uutele turgudele, laiendades tooteportfelli, optimeerides protsesse ja kasvatades võimsust. Aga kui tahad kiiremat kasvu, siis õigeks teeks võib olla ka ülevõtmine. Põhjuseid selleks võib olla mitu, toon siinkohal välja vaid mõned.

Uuele turule pääsemine. Kui ihaldatud turule sisenemiseks on kehtestatud kõrged sisenemisbarjäärid, siis olemasoleva turuosalise ülevõtmine annab võimaluse koheseks alustamiseks. Uus turg võib tähendada nii uut geograafiat kui ka tooteid või müügikanaleid.

Positsiooni tugevdamine. Horisontaalne integratsioon eeldab tehinguid konkurentide vahel. Võib toimuda turuosa suurendamise, ressursside kindlustamise, brändiportfelli laiendamise või klientide võitmise eesmärkidel.

Sünergiate realiseerimine. Turu konsolideerimisel on mitu positiivset aspekti, sealhulgas mastaabiefektist tulenevad kulusünergiad. Kui ostad samas valdkonnas tegutseva ettevõtte, siis saab üldkulud allokeerida suurema hulga ühikute peale, mis tavaliselt loob häid kokkuhoiukohti logistika, ladustamise, personali ja muude tegevuskulude osas.

Väärtusahela kindlustamine. Vertikaalne integratsioon tähendab, et lülitad enda juurde ettevõtteid, mis annavad Sinu ettevõttele sisendi või aitavad väljundi viia kliendini.

Diversifitseerimine ehk konglomeraadi loomine. Mõnikord investeeritakse ka äridesse, millel pole väiksematki seos olemasoleva tegevusega, tuluallikate mitmekesistamise eesmärkidel. Tüüpilisel teevad seda tugevad ettevõtted, kes on oma positsiooni juba saavutanud ja soovivad raha kasvama panna.

Osta kui oled ise tugev

Teise ettevõtte omandamine eeldab ulatuslikku integreerimist selleks, et oleks võimalik saavutada kõik oodatud eesmärgid. Integratsiooniplaan on aga alati prognoos, mille täitmine on paras väljakutse. Pahatihti ei lähe kõik plaani järgi: kahe organisatsiooni kultuuride ühendamisel tekib tagasilööke, kavandatud sünergiad ei realiseeru piisavalt kiiresti ning tekivad ootamatud kulud. See kõik paneb proovile ette valmistatud äriplaani ja kui Sa teostad tehingu laenukapitali toel, siis võib see mõjutada Sinu likviidsust ja finantsseisu. Kui Sul endal pole varusid ja võimalust reageerida uutele faktoritele, siis võib see kehvasti lõppeda.

Osta kui tingimused on head

Tingimused ei tähenda ainult hinda, vaid ka tehingu struktuuri ja riskide maandamist ostu-müügi tehingu tingimustega. Samuti ka tehingu teostamiseks vajalikku finantseerimise paketi kättesaadavust ja selle hinda.

Hind. Ära osta tipus kui kõik ostavad ja hinnad on kõrged, oleks lihtne soovitus. Aga selle tipu tabamine on teadus omaette. Teoreetiliselt kõige parem aeg teise ettevõtte omandamiseks on majanduslangus. Nii on hind kõige soodsam ja turul võib olla häid tehinguid. Samas ka tugevamad ettevõtted on sel hetkel ettevaatlikud.

Ajastus. Osta siis kui oled uueks hüppeks valmis. Kas tootmisvõimsuse utiliseerimine on maksimumi juures või saad uusi lepinguid, mis vajavad täitmist? Osta siis kui jõuad tingimuste osas kokkuleppele.

Tehingu struktuur ja tingimused. Tehingu struktuuri ja sõlmitavate lepingute tingimustega on võimalik maandada tehingust tulenevaid riske. Kui tahad olla kindel, et olemasolevad lepingud ja koostöösuhted säilivad, saad leppida vastavates tingimustes kokku - mis aja jooksul ja kuidas antakse lepingud üle, kindlustamaks äri järjepidevust. Kui tehingueelse analüüsi raames avastad puudusi, saab nõuda nende kõrvaldamist kokkulepitud perioodi jooksul. Selliste tingimuste täitmisega võib siduda ka ostuhinna tasumise, ehk maksmine ei pea alati toimuma ühes osas tehingu teostamise hetkel ja kusjuures pea pooled tehingud Baltikumis tehakse ostuhinna tasumise graafiku alusel.

Kapitali kättesaadavus ja hind. Sõltumata sellest, mis kapitaliallikaid Sa kasutad ülevõtmise teostamiseks, on kapitalil oma hind ja omad tingimused. Uue kapitali kaasamisel on omad tsüklid, mis sõltuvad majanduskeskkonnast, tööstusharu arengutest ja kehtestatud riskipoliitikatest. Kasvavas majanduskeskkonnas on reeglina rahastusvõimalusi rohkem, mistõttu on ka tingimused paremad.