Esimeseks näiteks võtame kaks riiki, mille pensionisüsteem on Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) juba kuulsaks saanud ülevaate alusel ülekaalukalt parima pikaajalise tootlusega: need on Kanada ja Holland. Konkreetsuse huvides võtame kummastki suurima fondi: Kanadas on see Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) ja Hollandis Stichting Pensioenfonds ABP (ABP). Mõlemad on varade mahult maailma suurimate pensionifondide hulgas.

Vaatame nende kahe fondi tootlust kõige pikemal võimalikul perioodil, st Eesti pensionifondide loomisest peale. Ajavahemikul 2003–2017 oli Kanada suurima pensionifondi tootlus 8,9% aastas ja Hollandi omal 7,6%. Võrdleme seda näiteks LHV suurima pensionifondiga L. Mis oli samal ajavahemikul selle pensionifondi tootlus? Vastus on 6,4% aastas. Kõikide riikide näitajad on loomulikult tasudejärgsed.

Meenutame, et Kanada ja Holland on sellesama OECD ülevaate järgi kaks maailma absoluutselt parima tootlusega pensionisüsteemi. LHV fondi tootlus on seega igal juhul maailmatasemel. Ilmselt on kerge tekkima küsimus, kuidas saab nende näitajate taustal olla Eesti üldine tulemus teistsugune? Vastus on lihtne: kui statistika on tihti valede ema, siis üldistamine pole kunagi olnud tõe sõber.

Asjaolu, et mõni Eesti pensionifond on suutnud pidada peaaegu võrdset sammu parimate välismaa fondidega, ei tähenda siiski, et me ei võiks seada endale kõrgemaid sihte. Mis on aidanud Kanada ja Hollandi fondidel sellist tootlust pakkuda? Majanduse toimimise aluseeldus on see, et aktsiatelt teenitakse keskmiselt rohkem kui võlakirjadelt – seda kinnitab nii majandusteooria kui ka ajalugu.

LHV suurim fond L investeerib piirangu järgi, et pool varadest on paigutatud võlakirjadesse ja teine pool suurema oodatava tootlusega varadesse. Hollandi näitel investeeritakse suurema oodatava tootlusega seevastu ligikaudu kaks kolmandikku ja Kanadas isegi 80% fondi varadest. Loota sellises ebavõrdses olukorras Eesti fondidelt pika aja jooksul Kanada tulemuste ületamist oleks seega sama tõenäoline kui võita boksimatš, hoides üht kätt selja taga.

Seetõttu peaksime oma tootlusi võrdlema ka selliste välismaiste fondidega, mis investeerivad sarnaste reeglite järgi kui meie. Ühe sellise konservatiivsema pensionisüsteemi leiame siitsamast lähedalt – Soomest. Kuigi ka Soomes on fondid saanud tootlust jahtida vähemate piirgangutega kui Eestis on tegemist varade jaotuselt siiski selgelt meile sarnasema süsteemiga kui näiteks Kanada.

Soome pensionisüsteemi kõrget taset näitab seejuures mitu asjaolu. Esiteks usaldavad Soome elanikud oma pensionisüsteemi. Teiseks on see Mercer Global Pension Indexi oktoobrikuise uusima aruande järgi maailma paremuselt kolmas pensionisüsteem (esikohal on Hollandi süsteem). Kolmandaks on Soome pensionifondid saanud rahvusvaheliselt kiitvaid hinnanguid konkreetselt ka oma saavutatud tootluse kohta.

Võtame nüüd võrdlusesse mõlemad suured Soome pensionifondid (Ilmarinen ja Varma), mis kahe peale domineerivad kogu sealset turgu. Selgub, et LHV pensionifondi L tootlus on algusest peale

olnud neist kahest Soome fondist parem (vt graafikut). Järelikult on fondi L tulemus konkreetse ja tajutava võrdluse põhjal maailmatasemel.

LHV on pakkunud Eesti teise samba fonde siinse süsteemi algusest peale, mis tähendab, et maailmatasemel tootlusega fondid on olnud siin kogu aeg kättesaadavad.

Kogu Eesti süsteemi tootluse suurendamiseks on vaja eelkõige lõdvendada investeerimispiiranguid. See protsess on praegu Riigikogus töös.

Sama teed on käinud Kanada ja Soome: veel näiteks kaks aastakümmet tagasi nende riikide pensionifondid aktsiatesse peaaegu ei investeerinudki, kuid seejärel hakati piiranguid samm-sammult lõdvendama. See on süsteemi loomulik areng nii mujal kui ka meil. Praegu plaanitavate muudatustega avanevad Eesti fondidele ühtlasi esimest korda maailma parimate fondidega võrdsed võimalused.

Asjaolu, et pensionifondide tootlus on saanud nii palju tähelepanu, teeb meile LHV-s rõõmu. Libauudiste ja pooltõdede ajastul on pensionifondide eelis selles, et nende tulemus on täpselt mõõdetav. Oleme aastaid rõhutanud, et pensioni kogumisel loeb ainult tulemus. Ja ainult tulemus loebki.