Weekend Festival Baltic OÜ omanik John Rugemalira teatas kirjas partneritele, et ettevõtte pankroti vältimiseks saavad nad maksta ettevõttele, kelle ees neil võlg üleval on, kokku 25 protsenti tasumata võlast neljas võrdses osamakses.

Maksetega saaksid nad tema väitel alustada jaanuari keskelt ning need tehakse kord kuus.

“Pärast nende nelja osamakse tasumist loeksime võla teie ees täielikult tasutuks ning kõik järgnevad nõuded kehtetuks.”

Rugemalira palub kirjas meeles pidada, et kui algatataks pankrotimenetlus, ei saa nad nii head pakkumist kõrgete menetluskulude tõttu enam teha.

Allikas: Äripäev