„Kehtiva seadusandluse kohaselt on Eesti mitteresidentidel raskusi Eestis äriühingu nimel pangakonto avamisega, mis on aga kehtiva õiguse kohaselt osaühingu tavamenetluses asutamise eelduseks,“ ütles riigikogu majanduskomisjoni liige Erki Savisaar.

„Seaduse muudatuse kohaselt on osaühingu asutamisel võimalik kasutada ükskõik millises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asutatud pangas või makseasutuses asuvat kontot. Kehtiva õiguse kohaselt võib kasutada vaid Eestis asutatud pangas olevat arvelduskontot.“

Savisaare sõnul on konto vajalik selleks, et osaühingu asutamisel tuleb sinna kanda osakapitali rahaline sissemakse.

„Seaduse muudatus ei oma mõju aktsiaseltsi asutamisele, mille asutamisel on jätkuvalt vaja avada ka väärtpaberikonto Eesti pangas,“ selgitas ta. „Muudatusega kaasneb võimalus teha ka osa- või aktsiakapitali suurendamiseks sissemakseid äriühingu eelmainitud pankades ja makseasutustes asuvale kontole.“

Samuti näeb seaduse muudatus ette vabastada riigilõivust ettevõtja e-posti aadressi äriregistrisse kandmine ja muutmine. Kehtiva korra järgi on vaja kande muutmisel tasuda 18 eurot riigilõivu.

Ärileht kirjutas alles eile, kuidas Luminori pank on kas kinni pannud või keeldunud mitteresidentidele pangakontosid üldse avamast seoses rahapesuvastase võitluse karmistumisega.

E-residentsuse programmi avalike suhete juht Arnaud Castaignet märkis , et selle takistuse lahendab peatselt vastuvõetav seadusemuudatus, mis tänase riigikogu otsusega ka ametliku jõu sai.

Riigikogu võttis täna vastu äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu.