Kolme lapse emana kinnitan, et väikesed lapsed on rohkem haiged kui terved. Kõik viirused on vaja läbi põdeda ja nende hulk on lõputu. Pidevad bronhiidid, astmahood, laringiit, kopsupõletik – need on vaid mõned. Lapsed on erinevad, mõnel lapsel kulgeb viirus kergemalt, teisele lapsele tekitab see pikaajalisemaid probleeme.

Tööandja jaoks on see samuti koormav, kui pidevalt lapse haiguse tõttu töölt puuduva vanema eest peavad kohustusi täitma kolleegid või tuleb palgata lisajõude. Kui kolleegid tulevad vastu ja tööandja on toetav, siis hooldushüvitist maksab haigekassa hoolduslehe esimesest päevast alates ja selle määr on 80%, millest arvutatakse maha ka tulumaks. Eriti drastiline on olukord üksikvanema jaoks, sest sissetuleku langus võib seada pere eelarve miinusesse.

Vastavalt seadusele on kõige raskemas olukorras need lapsevanemad, kelle lapsed on alustanud lasteaias käimist, sest hooldushüvitist arvutatakse sel aastal hooldushüvitis alampalgalt kui eelmisel kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

Kui väikelapse vanem jääb ise haigeks, siis kehtiv süsteem on veelgi raskem. Kindlustatule ei hüvitata haiguslehe esimest kolme päeva, haiguslehe 4.–8. päevani maksab töötajale haigushüvitist tema tööandja ja alates 9. päevast maksab hüvitist haigekassa. Haigekassa makstav hüvitis on 70% kalendripäeva keskmisest tulust.

Kui esimese klassi lapse kergema haigestumise korral julgeb vanem keerulises olukorras olles jätta lapse koju, siis 3-aastast last ei ole võimalik üksi koju jätta.

Vaja oleks muuta haigekassa poolt makstav süsteem väikelaste vanemate jaoks lapsekeskseks. Soosida vanema jäämist haige lapsega koju kuni laps saab terveks, et minna tagasi lasteaeda. Tuleks kehtestada alla 8-aastastele lastevanematele 100% haigushüvitise tasu ja vähendada tööandja tehtavaid kulutusi haigushüvitise korral väikelaste vanematele.

Haiguselehe 100% riigipoolne kate ei seaks just suures osas naisi olukorda, kus väikese lapse kõrvalt on keeruline naaseda eelnevale töökohale. Paljud naised langetavad oma kvalifikatsiooni tööturul lapse nõrgema tervise ilmnemise korral, sest tagasihoidlikumad töökohad pakuvad tihti paindlikumaid töögraafikuid. Sellist olukorda ei tohiks riik soosida, vaid peaks astuma sammu naiste toetuseks.

Meil on 25,3-protsendiline palgalõhe. Selline haigushüvitise süsteem soosib lõhe püsimist, mitte ei aita kaasa selle vähendamises. Riigikogus on naisi 20-30 protsenti olenevalt koosseisudest. See on ilmselgelt vähe, et naisi toetavad eelnõud leiaksid tee riigikogu suurde saali kinnitamiseks.