Vales suunas lendu läinud rakett võib tekitada kaose

Iga aasta viimases kvartalis levivad meedias uudised õnnetuste kohta, mille on põhjustanud pürotehnika. Sageli ei valita ohutut asukohta, näiteks lastakse rakette kortermajade vahetus läheduses. See võib aga kaasa tuua purunenud aknaid või hoopis kahjustusi seintel, samuti tuleb ette õnnetusi rõdudel.

“Ka eramajade puhul tuleb ette kahjusid, näiteks läheb rakett vales suunas lendu ja rikub maja terrassi või maandub hoopis kõrvalhoones või garaažis,” lisab IIZI kodukindlustuse tootejuht Gertu Karbus.

Kui pürotehnika õnnetus on ettenägematu ning jälgitakse kõiki ohutusnõuded, siis on see hüvitatav kodukindlustuse alusel, kui oli valitud koguriski kindlustuskaitse.

“Juhul, kui selgub, et ohutusnõuded ei ole jälgitud, näiteks lastakse raketid õhku kohe maja kõrvalt, võib kindlustus hüvitist vähendada,” paneb Karbus südamele.

Ette tuleb ka olukordi, mil saluut leiab tee hoopis naabrite juurde. “Sellisel juhul on kasu vastutuskindlustuse lisakaitsest, mis hüvitab Sinu tõttu naabrile tekitatud kahjud,” kommenteerib IIZI kodukindlustuse tootejuht.

Raketid võivad põhjustada kahju ka inimestele endile, mille tagajärjed võivad olla väga kurvad. Sellisel juhul on hea kui oled eraisiku vastutuskindlustuse sõlminud, mis kannatanule kahjud korvab.

Tutvu kasutusjuhendiga

Enamjaolt tekib õnnetusi just vale asukoha valiku, liiga varajase plahvatuse või teadmatuse tõttu. „Kindlasti tuleks ohutuks vaatemänguks lugeda läbi kasutusjuhend,“ kommenteerib Gertu Karbus. Ka Tehniline Järelevalve Amet on kirja pannud reeglid, kuidas pürotehnilisi tooteid kasutada.

Pürotehnika kasutamise meelespea:

  1. Loe läbi kasutusjuhend ja järgi juhiseid.
  2. Vali ohutu ja sobilik asukoht ning ära hoia raketti käes. Veendu, et läheduses ei ole pealtvaatajaid, sõidukeid ja ka hooneid.
  3. Raketiga võiks tegeleda üks isik, teised peaksid viibima ohutus kauguses.
  4. Ära kasuta defektset toodet.
  5. Ära kasuta tooteid alkoholijoobes või kui Sa ei ole piisavalt vana.