Jaanuaris algab pankrotiavalduse arutamine Bobrovile kuuluva ettevõte Fenmarc Grupp OÜ üle, mis omab Tabasalus Rimi ärihoonet.

Ärilehele teadaolevalt on Capital Mill läinud pankrotti nõudma ka Bobrovi teistele ettevõtetele Mehhatroonikum OÜ (sellele kuuluv hoone asub Tallinnas, Tehnopoli teaduspargis) ja Jõe Keskuse OÜ-le (samanimeline hoone asub Tartus). Mehhatroonikumi osas otsustas kohus menetlust mitte algatada. Jõe Keskuse otsust veel ei ole.

Capitali Milli partner Marko Kull ei taha küll teiste Bobrovi ettevõtete puhul pankrotiavaldusi kinnitada, sõnades lihtsalt, et ta "ei ruttaks hetkel sündmustest ette." Küll aga kinnitab ta, et Fenmarci pankrotti taotledes kasutavad nad ära seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid, kuna nõue on suur. Summasid ta ei ütle. "Kuigi Bobrov on meedias küll tunnistanud, et on Capital Millile võlgu, pole ta soostunud [meile] ostetud teenuste eest tasuma," rääkis Kull.

Fenmarci pankrotihalduriks nimetatud Oliver Ennok sõnas Ärilehele, et pole veel jõudnud süvitsi kaht osapoolt ära kuulata ja järeldusi teha. "Capital Mill nõuab küll pankrotti, aga võlgnik vaidleb vastu, et ta pole maksejõuetu. Tabasalu kinnistu väärtus peaks olema nimelt suurem kui võlanõue," selgitas Ennok.

Esindaja: pankrot tähendaks, et Capital Mill pole ju edukalt investeeringuid juhtinud

Bobrovi ettevõtte esindaja Vitali Kõllomets ütleb aga, et Capital Mill teab suurepäraselt, et need avaldused on perspektiivitud, küll aga tekitavad lisakoormust ja häirivad tööd. "Meil on käsil mitu uut suurt projekti ja grupi fookus on tulevikul. Avaldustele vaidleme vastu faktipõhiselt:

Fenmarc Grupp OÜ, Mehhatroonikum OÜ ega Jõe Keskus OÜ-l pankrotiohtu ei ole. Kõik võimalikud Capital Milli nõuded on iga ettevõtte bilansis provisjoneeritud 100% mahus ning kõigi ettevõtete omakapital on endiselt tugevalt positiivne.

Capital Mill kasutab pankrotimenetlust ettevõtete survestamise eesmärgil, mis on äärmiselt pahatahtlik ja ebaeetiline samm meie vastu," pahandas Kõllomets. "Vastasel juhul tähendaks see seda, et Capital Milli „edukas investeeringute juhtimine" on viinud mainitud ettevõtted pankrotini. Capital Milliga sõlmitud lepingu järgi ei ole nõuded tänase seisuga veel sissenõutavaks muutunud. Capital Milli esitatud nõuete arvutamisloogika annab samuti meile tugevat alust kahelda Capital Milli elementaarse matemaatika kompetentsis. Lisaks sellele oleme avastanud hulk episoode, kus Capital Milli juhtimine huvide konflikti olukorras on tekitanud ettevõttetele märkimisväärse kahju, mida soovime meile esitatud nõuetega tasaarveldada. Meie arvates peab nõuete suurust ja sissenõutavust hindama kohus tsiviilmenetluse raames, vastavat kohtuotsust oleme võimelised koheselt täitma."

Millest sai kõik alguse...?

Ärileht on varasemalt kirjutanud, kuidas Bobrov tegi aastaid Capital Milliga koostööd. Põhimõte oli, et Capital Mill pakkus rahakale Bobrovile täisteenust alates turuanalüüsist, kruntide omandamise organiseerimisest kuni projekteerimise, ehitamise ja haldamiseni välja. Nende koostöös kerkisid teiste seas nii Navigator, Mehhatroonikum kui ka Jõe keskus ehk Bobrovi peamised varad. Koos tegutseti peaegu kümme aastat, kuid siis jõudsid partnerid kohtusse. Vaidlus käis Jõe keskuse, Mehhatroonikumi ja Tabasalu Rimi üle, kus Bobrov ütles, et ta on nõus maksma vähem, Capital Mill nõudis lepingus äratoodud summat.

Nüüdseks on selge, et vaidlus on edasi jõudnud järgmisse etappi ehk pankroti nõudmiseni.