MTÜ Lasnaidee koondab entusiastlikke lasnamäelasi, kes väärtustavad oma elukohta ning soovivad panustada inimkeskse ja kodusema Lasnamäe eluruumi kujundamisse.

Kogukonna eestvedajana on minu jaoks tähtis, et saaksime suhelda ja vahetada kogemusi teiste riikide sarnaste organisatsioonidega, sest võimalus vahetada kogemusi annab meile värskeid ideid. Seega on mul hea meel, et saame Euroopas vabalt reisida. Nii ei pea ennast vaevama tehniliste küsimustega, vaid saad keskenduda reisi eesmärgile ja tegelikule sisule.

Meie käimapanevaks jõuks on see, et näeme, kuidas naabruskondade heakord mõjutab sealsete elanike elukvaliteeti igapäevaselt – nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Otsime võimalusi, et kasutada kõiki meetmeid, mis meie eesmärki toetavad. Hea näide selleks on Euroopa Liidu toetuses, mille toel renoveeritakse meie piirkonnas maju, teid ja avalikku ruumi.

Pidevalt otsime oma ridadesse uusi aktiivseid noori, kes sooviksid Lasnaidee eesmärkidesse panustada. Motiveeritud ja ideedest pakatavaid noori otsime sageli nende hulgast, kes on õppinud või olnud välismaal praktikal erinevate EL-i noorte ja tudengite vahetusprogrammide, nagu Erasmuse ja Erasmus+-i raames.

Meil kõigil on asju, mida teeme kirega! Ela ja tööta välismaal, reisi, surfa internetis ja tea oma õigusi Euroopa Liidu kodanikuna Euroopa Liidus. Loe oma võimaluste kohta www.europa.eu/euandme.

Artikkel ilmub EUANDME kampaania raames, mida rahastab Euroopa Komisjon. Selle artikli autor väljendab oma mõtteid ning ta ei ole saanud oma arvamuse avaldamise eest tasu.

Jaga
Kommentaarid