"Järgmise aasta suurim risk Eestile on süvenev riikliku bürokraatia sekkumine majandusse ja kodanike ellu ning poliitilise ebastabiilsuse kasv, millele pakuvad head kasvulava valimised, rumalus ja küünilisus," ütleb Pruuli.

Ettevõtja sõnul annavad poliitiline ebastabiilsus ja moraalne ebakindlus kokku suurepärase võimaluse omavahel lõplikult tülli minna. "Ühiskonda lõhestavaid teemasid on esile kerkinud mitu – üleilmse rändekriisi lahendamine, samasooliste õigused, metsade majandamine, Rail Balticu trassivalik, tööstuse arendamiseks sobivad regioonid jne," loetleb Pruuli.

Loe lähemalt Äripäevast.