Smartlogi platvorm on suunatud kõigile ettevõtetele, kes osalevad operatiivselt ükskõik millistes tarneahelates, transpordikoridorides või -võrgustikes. Hõlmatud on kõik transpordiviisid ja kõik rollid on toetatud.

Meie esimene sihtrühm on kauba omanikud, tootjad, sest nemad tellivad transpordi ja saavad anda õiguse kauba jälgimiseks kogu tsükli vältel. Kasu saavad aga kõik tarneahela osalised, sest nende töö planeerimine muutub lihtsamaks. Olgu selleks siis konteinerite laadimine, laevaliinide opereerimine, logistikapargile juurdepääsu tagamine või mis iganes muud. Põhimõtteliselt igaüks, kes vajab informatsiooni mingi kauba- või kaubaveoühiku paiknemise ja selle staatuse kohta suvalisel ajahetkel, on SmartLogi platvormi potentsiaalne kasutaja, kes enamikul juhtudest võib tänu sellele märkimisväärset kasu saada.

Andmed integreeritakse

Sellest tehnoloogiast on võimalik tulevikus kasu saada peaaegu kõigis eluvaldkondades. Väga palju töötatakse praegu Tööstus 4.0 suunas ja plokiahela tehnoloogia võimaldab paljusid protsesse paremini automatiseerida, sest tagab, et kasutatavaid andmeid ei ole muudetud, nendega manipuleeritud. Plokiahel tagab andmete täieliku terviklikkuse, mis tähendab, et ükskord plokiahelasse sisestatud info püsib seal igavesti ega ole tagantjärele muudetav.

Plokiahela tarkade lepingute (Smart Contracts) mehhanism võimaldab rajada plokiahela poolt usaldusväärseks tunnistatud informatsioonile automatiseeritud äriprotsesse. Kuumaks muudab plokiahelate teema asjaolu, et selle mõju asjade interneti (IoT) ja Tööstus 4.0 keskkondade arengule on hinnatud vähemalt samaväärseks näiteks elektronkirjade ja Linuxi operatsioonisüsteemi turuletuleku mõjudega minevikus.

Praegu tundub, et plokiahela rakendused suudavad luua turvalise kihi infovahetuseks, salvestamiseks ja jagamiseks nii juba omavahel usaldusväärset suhet omavate kui ka seda veel mitte omavate poolte vahel. See hõlmab kõikvõimalikke osalisi, tarku seadmeid ja eelkõige sensoreid.

Kõige kaugemale on arenenud plokiahela andmebaaside kasutamine krüptorahade juures ja riiklikes andmebaasides, aga enamikus valdkondades püütakse leida võimalusi ja olla valmis plokiahelaid rakendama. Logistikasektori teadlased usuvad, et kommertsrakendused saavad päris valmis ja levivad turul nelja kuni kuue aasta jooksul. Samas on pioneerina asunud väga julgelt plokiahelat koostöös IBM-iga arendama ja osaliselt kasutama logistika- ja transpordigigant Maersk. 9. augustil 2018 teatasid nad, et on oma plokiahela platvormiga sidunud 92 klienti ning iga päev lisandub plokiahelasse miljon kirjet. Plokiahelatehnoloogia kasutuselevõtmine toob logistikaturule endaga kaasa digitaalse muutuse efekti. Üsna sarnase sellele, mida oleme juba näinud teistes majanduse valdkondades. Esimestel avatud mõtlemisega plokiahela kasutuselevõtjatel on sellest eelseisvast turumuutusest võimalik väga palju võita, ent nad peavad selleks teemat läbi ja lõhki valdama. Kindlalt garanteerib äris negatiivse efekti selle trendi ja arengute eiramine.

Kindel võimalus oma äris garanteeritud negatiivse efekti saavutamiseks on selle trendi ja arengute eiramine.

Realistlikud ootused

Plokiahela tehnoloogia potentsiaalsetest võimalustest kirjutatakse iga päev, nimetades tehnoloogiat uuenduslikuks, revolutsiooniliseks, kõikemuutvaks - samas on päriselt töötavaid lahendusi väga vähe ja needki alles algfaasis. Tihti puutume kokku inimestega, kes veidi müstifitseerivad seda tehnoloogiat ja kellel on väga suured ootused. See on siiski andmebaas, kus olevaid kirjeid saavad kõik usaldada ja olla kindlad, et neid ei ole muudetud. Usaldusväärsed kirjed võimaldavad pikemas perspektiivis kaotada ooteaegu ja lisakontrolle ning avalduvad efektiivsuses. Kuna plokiahel on veel iseenesest üsna abstraktne kontseptsioon, on võrdlemisi keeruline tuvastada, milliste äriprotsesside toetamiseks või parandamiseks see kõige paremini sobib.

Samas on praegu veel mitmeid vastamata küsimusi, mis andmeid plokiahelates hoida ja kuidas on korraldatud nende andmete ligipääs. Osa andmeid on praegu kaetud kas ärisaladuse, ärieelise või kliendi andmete saladuses hoidmise kohustusega, mis seab mõned piirangud. Samas pole eesmärk hoida plokiahelas kogu delikaatset infot, vaid ennekõike andmetega toiminud sündmusi, transaktsioone, vahetust, ligipääse. Sarnaseid plokilahenduse kasutusvaldkondi leidub ka näiteks riigi infosüsteemide vahelises suhtluses ja meditsiini valdkonna infosüsteemides.

HEA TEADA

Plokiahel on hajusandmebaas, milles kasvav andmete loend koosneb kirjetest ehk plokkidest, mis on krüptograafiat kasutades omavahel seotud. Iga plokk sisaldab eelmise ploki krüptograafilist räsi, ajatemplit ning tehingu andmeid.

Plokiahel kui avatud hajusraamat (ingl distributed ledger) salvestab pooltevahelisi tehinguid püsivalt, mida saab igal hetkel kontrollida, kuid mitte muuta.

Kui kasutada haldamiseks paljude osalistega partnervõrku, järgitakse kollektiivselt sõlmedevahelise kommunikatsiooni protokolli ja valideeridakse uusi plokke. Ühegi salvestatud ploki andmeid ei saa tagasiulatuvalt muuta ilma kõiki järgnevaid plokke muutmata ja võrgu enamuse konsensust saavutamata.

Plokiahela võrgustiku peamine usaldatavuse kriteerium on läbipaistvus ja võrgustikus toimunud tehingute avalikkus.

Plokiahel on andmete hoiustamise ja jagamise meetodina integreeritav ning ühendatav misiganes muu olemasoleva lahendusega, jättes süsteemi loogika ja kasutajaliidesed puutumata. Osaliselt muutuvad ainult töödeldavate andmete allikad.