Jõulupidu ega kingitusi jagavat jõuluvana ei ole haridus- ja teadusministeeriumis, justiitsministeeriumis, kaitseministeeriumis, siseministeeriumis ning sotsiaalministeeriumis. Küll korraldatakse kaitseministeeriumis traditsiooniline jõuluaktus.

Politsei- ja piirivalveametis on eelarves raha ette nähtud aastalõpuüritusteks, mida korraldab iga üksus ise. Sellele lisaks korraldatakse töötajate alla 14-aastastele lastele jõuluüritused ja kingitakse kommipakid.

Ministeeriumide jõulupeod

Keskkonnaministeerium jõulupidu ei pea, küll aga oli enne pühi väike pärastlõunane koosviibimine oma majas.Uuel aastal kavandatakse kohtuda pidulikumas õhkkonnas kogu haldusala inimestega. Selle ürituse eelarve pole veel lukus. Küll on ministeeriumis olnud tava, et peole tulijailt kogutakse osalustasu.

Kultuuriministeeriumi teenistujad tähistavad jõule tavapäraselt mõnes oma haldusala asutuses, kas mõnes muuseumis või etendusasutuses. Tänavu koguneti Estonia ooperimajas, kus on traditsiooniline oma töötajate jõuluõhtusöök ja kolleegipreemiate jagamine. Õhtusöögi kogumaksumus jäi umbes 7000 euro juurde, mis on samas suurusjärgus varasemate aastatega. Muusikalise tervituse tõi Kaire Vilgats.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis korraldatakse igal aastal oma töötajatele jõulupidu, kus võetakse aasta kokku ja tunnustatakse parimaid. Peo eelarve oli sel aastal 25 000 eurot, mis on mullusest 5000 euro võrra suure. Töötajad tasuvad ka osalustasu, mis peol osalevatele kaaslastele on mõnevõrra suurem. Sel aastal toimus jõulupidu 14. detsembril Vaba Laval, esines ansambel Legend.

Maaeluministeeriumis toimus detsembri alguses jõuluaja tänuüritus, mille korraldamise kulud koos käibemaksuga jäid 14 000 euro piiresse, mis on umbes sama summa mis ka eelmisel aastal. Töötajate omaosalus oli 10 eurot. Jõuluüritus toimus restoranis Nero ja esines ansambel Swingers.

Rahandusministeeriumitöötajatele korraldati traditsiooniline aastalõpupidu Lennusadamas. Tantsumuusikat mängis Imre Saarna & the Beat. Peo eelarve oli ligikaudu 12 500 eurot, samas suurusjärgus kui eelmiselgi aastal. Töötajate omaosalustasu oli 10 eurot.

Välisministeerium korraldab oma töötajatele jõulude ajal aastalõpu koosviibimise, millel omaosalustasu on 10-15 eurot. Eelarve kujuneb seega sõltuvalt osalejate arvust ning ministeerium panustab sellest lähtuvalt. Eelmise aasta ürituse eelarve oli 7337,80 eurot. Sel aastal toimubvälisministeeriumi aastalõpu koosviibimine Erinevate Tubade Klubis, kus live-muusikat pole, küll aga mängib plaate DJ.

Jõulupreemiate asemel tulemustasud

Jõulupreemiatest tänapäeval valdavalt ei räägita, küll aga makstakse töötajatele tulemustasu. Samas on erinevad ministeeriumid selle kirjeldamise ning tasu suuruse avaldamise osas väga erineval määral avatud.

Nii kinnitab haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Tarmu Kurm, et neljanda kvartali jooksul viidi ministeeriumis läbi teenistujate arengu- ja hindamisvestlused, kus hinnati kokkulepitud aastaeesmärkide täitmist. Juhtidel oli võimalik teha ettepanekuid teenistujatele tulemustasu määramiseks. Tulemustasu makstakse vaid osale töötajaskonnast ning selle suurus sõltub töötaja töötulemustest. Tulemuspalgafond moodustab ligikaudu 1/24 ministeeriumi aastasest palgafondist.

Kaitseministeeriumison aastaid olnud tavaks mitte maksta jõulupreemiaid. Tänavu siiski otsustas juhtkond maksta igale ministeeriumi töötajale väga hea töö eest tasu 350 eurot.

Keskkonnaministeeriumi personaliosakonna juhataja Elina Siimoni sõnul määratakse osale inimestest tulemustasu. „Nagu tasu nimetuski ütleb, sõltub selle saamine või mitte saamine ning tasu suurus iga inimese töö tulemustest lõppeval aastal," lausus ta.

Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Meelis Kompuse sõnul on ministeeriumis makstud muutuvpalka nii aasta vältel kui ka aasta lõpus vastavalt arengu- ja hindamisvestluste tulemustele. Muutuvpalga määramisel lähtutakse tema sõnul avaliku teenistuse seadusest (ATS), mille alusel võib ametniku muutuvpalk (sh nii lisatasu täiendavate ehk ametijuhendiväliste teenistusülesannete täitmise eest kui ka preemia silmapaistva teenistusülesannete täimise eest) kalendriaasta jooksul põhipalgast moodustada kuni 20%. Lõppeva aasta jooksul oli see osakaal 4,3%. Summaarselt oli summa kokku 49 600 eurot.

Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumis koosneb inimeste kogupalk põhipalgast ja tulemuspalgast, viimast makstakse siis, kui selleks on eelarves vahendeid ja see sõltub igaühe personaalsetest töötulemustest.

Rahandusministeeriumis on tulemustasu ette nähtud erakorraliste saavutuste või suurepäraste töötulemuste eest ning seda makstakse vastavalt tulemustele aasta kestel jooksvalt.

Sotsiaalministeeriumis on samuti tulemustasu võimalik heade tulemuste eest saada tulemustasu aasta jooksul. "Tulemustasu on alati seotud konkreetsete tulemustega, nii et kuude lõikes ei saagi välja tuua – see sõltub ikka sellest, millal mõni oluline asi on saavutatud," kommenteerib tulemustasu jagamist ministeeriumi pressiesindaja Karin Volmer

Välisministeerium maksab oma töötajatele tulemustasu kogu aasta eest ning selle määramisel arvestati kogu aasta panust.

Sama süsteem on ka teistes riigiasutustes

Jõulupreemiaid ei maksa ka politsei- ja piirivalveamet (PPA), registrite ja infosüsteemide keskus (RIK), Eesti Arengu sihtasutus (EAS), riigikantselei, tervise- ega sotsiaalkindlustusamet ning töötukassa.

Detsembris maksti 569 töötajaga sotsiaalkindlustusametis täiendavate tööülesannete ja heade töötulemuste eest lisatasu 140 inimestele. Keskmiselt oli lisatasu suurus 365 eurot. Ka teistes eelmainitud asutustes makstakse preemiat või tulemustasu harva ning projektipõhiselt. Töötukassas ja riigikantseleis makstakse preemiat tavapäraselt projekti lõppedes, ehkki viimases on allüksuste juhtidel võimalik aasta jooksul ja vastavalt vajadusele töötajaid anda preemiat töötaja tunnustamiseks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid