Venemaal erineb töötajate palga sõltuvus nende east oluliselt suuremast osast OECD riikidest. Nii peatub Venemaal töötajate palgakasv kiiremini kui arenenud riikides ning palga vähenemine vanemas eas toimub kiiremini, mis paneb kahtluse alla lubadused, justkui võimaldaks pensioniea tõstmine inimestel paremini elada, vahendab Vedomosti.

OECD riikides keskmiselt suureneb töötajate töötasu 25-43 eluaastani 36%, seejärel stabiliseerub ning enne pensioniiga väheneb 5-6%.
Venemaa kõrgema majanduskooli tööuuringute keskuse direktor Vladimir Gimpelsoni uuringust selgub, et idanaabri juures on pilt teine.

Gimpelsoni arvestused 2005. ja 2015. aasta võrdlustes näitavad, et 30-34 aastastele makstakse 20-24-aastastest 30% rohkem. Meeste palgatipp on 30-34 aastaselt, naistel aga 40-44 aastaselt.

Vanemaealistel aga muutuvad palgatingimused drastiliselt. Kui 2005. aastal oli Venemaa näitaja Euroopale sarnane ehk töötasu pensionieelse ajani oli pea muutumatu ning 50-54-aastastel töötajatel langes võrreldes tipuga keskmiselt 5%, siis 2015. aastal oli töötasu pensionieale lähenedes tipuga võrreldes juba 20% madalam.

Nagu kirjutab Vedomosti, tähendab see, et soliidse staažiga töötajad ei saa oma aastatega kogunenud kogemuse eest mingit kompensatsiooni.

Selles osas oleme Venemaale sarnased. Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi sel kevadel avaldatud uuringust selgus, et Eesti tööjõuturul on ulatuslik vanuseline tõrjumine, lisaks soolisele palgalõhele on tööturul ka suur vanuseline palgalõhe ning üle 50-aastased inimesed teenivad keskmiselt viiendiku võrra vähem kui nooremad, 25-49 aastased.