Mida suuremad on läbi käivad summad, seda selgem on ka tegevuskulude kasv. Näiteks SOS lastefondi kuludest moodustab suure osa spetsialistide töötasu, kes tegelevad otseselt lastega, kuid on ka fonde, kus töötajate ülesandeks on rahavoogude haldamine. Mõned ei kata jooksvaid kulusid üldse annetustest ja on neid fonde, kus tegutsetakse täielikult vabatahtlikkuse alusel. Ka palga maksmist võtavad heategevusega tegelevad asutused erinevalt.

Vaata kiiret ülevaadet annetatava raha edasisest teekonnast!