1. Tasuta ühistransport maakondades
Alates juulist käivitus tasuta ühistransport maakonna bussiliinidel. "See on esimene märkimisväärne regionaalpoliitiline samm pikkade aastate jooksul ja teeb elu kergemaks nii äärealadel elavatele inimestele kui vähekindlustatud peredele," lausus Simson.
Tema sõnul on piletita bussisõit kasvatanud ühistranspordi populaarsust ning suurendanud bussis tehtavate reiside arvu võrreldes möödunud aastaga keskeltläbi koguni kolmandiku võrra.
2. Tallinna Sadama börsile viimine
Riik noteeris börsil Tallinna sadama aktsiad. "Börsile viimise eesmärk oli pakkuda Eesti inimestele ja pensionifondidele võimalust investeerida hästi toimiva ettevõtte arengusse ning anda Eesti inimestele võimaluse sellest eduloost osa saada. Sadama aktsiaid ostis kokku ligi 14 000 jaeinvestorit, seega võime öelda, et tulemusega saab igati rahul olla," ütles minister.
3. Kaubalaevad tagasi Eesti lipu alla
"Algatasime ja viisime valitsusse eelnõu, mis toob tulevikus taas kaubalaevad Eesti lipu alla," rääkis Simson. Plaan on luua soodsam maksusüsteem ja registrid, mis aitaks Eesti reederite laevad tagasi tuua ja seeläbi meie majandust veelgi elavdada.
4. Alustati Haapsalu raudtee taastamisega
Algasid ettevalmistused, et peagi saaks taas sõita elektrirongiga Tallinnast Turba asulani. Riisipere-Turba raudteelõigu taastamine on esimene etapp, et tulevikus saaks valmis Tallinn-Haapsalu raudtee kogu ulatuses.
5. Lisainvesteeringud teedesse
"Eesti teede kvaliteet läheb järjest paremaks," on Simson veendunud. Ta põhjendas seda sellega, et valitsus kiitis heaks riigiteede teehoiukava, mis näeb ette investeeringute suurenemist teedesse 113 miljoni euro võrra. Jätkuvad suurte tee-ehitusobjektide valmimised nagu Tallinna-Pärnu ja Tallinna-Tartu maanteed.
6. Elektriaktsiisi langetamine tööstusettevõtetele
"Energiamahukate ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime parandamiseks ning investeeringute soodustamiseks alandasime elektriaktsiisi määra ning kehtestasime gaasiaktsiisi erisuse suurtarbijatele," kirjeldas minister. Simsoni sõnul aitab 2019. aastast jõustuv erisus aitab meelitada uusi tootmisi Eestisse, luues töökohti ning kokkuvõttes muutuvad ka tooted ja teenused seeläbi lõpptarbija jaoks soodsamaks.
7. Rukki kanali süvendustööd
"Pöörame oluliselt rohkem tähelepanu ääremaade transpordivõimaluste parandamisse. Sel aastal süvendati hiidlaste laevaühenduse stabiilsuse jaoks väga oluline Rukki kanal ning süvendustööd jätkuvad ka tulevikus," rääkis Simson. Ta lisas, et uuel aastal alustatakse ka Pärnu lennujaama rekonstrueerimisega, mis peaks tulevikus tooma pärnakatele rahvusvahelise lennuühenduse.
8. Nullbürokraatiaga pool teed käidud "Jõudsime vahefinišisse nullbürokraatia programmiga. Vähendasime ettevõtjatele riigiga suhtlemisel tekkivat bürokraatiat, tuginedes ettevõtete ja ettevõtlusorganisatsioonide esitatud 280 ettepanekule, millele lisandus ca 1000 ettepanekut avaliku sektori sisese bürokraatia vähendamiseks," sõnas majandus- ja taristuminister.