Kas CV peaks mahtuma ühele leheküljele või võiks olla ka pikem, on alati palju diskussiooni tekitanud, kirjutab portaal ResumeGo.

Üheleheküljelise CV pooldajate peamine väide on olnud, et värbajad ei jaksa pikki CV-sid lugeda ega suuda seetõttu ka süveneda nende sisusse. Pikemate CV-de pooldajad ütlevad aga, et neis on koostajal rohkem võimalust oma kogemusi ja oskusi detailsemalt kirjeldada.

Küll aga pole seni olnud uuringuid, mis ühe või teise poole seisukohta toetaks. Sellepärast viis ResumeGo ise ajavahemikus 15. oktoober kuni 2. november läbi uuringu, kus osales 482 personalispetsialisti, kes kõik puutuvad kokku inimeste värbamisega, ja kellel lasti erinevate CV-de hulgas simulatsiooni olukorras valikuid teha.

Uuringu tulemustest ilmnes, et värbajad eelistasid kaheleheküljelisi CV-sid üheleheküljelistele hoolimata sellest, mis taseme kandidaadiga tegemist oli. Uuringu käigus välja valitud 7712 CV-st kaks kolmandikku ehk 5375 CV-d olid kaheleheküljelised.

Ka tuli välja, et kaheleheküljeline CV oli seda eelistatum, mida kõrgemale kohale kandidaate otsiti. Juhtivkohtade puhul olid värbajate poolt välja valitud neljast CVst kolm kaheleheküljelised. Uuringus osalejad hindasid väga võimalust kandidaadi kohta juba selles etapis rohkem teada saada.

Ka anti kaheleheküljeliste CV-dega kandidaatidele kõrgemaid hinded, kui asuti hindama nende sobivust töökohale. Kaheküljeliste CV-de omanikud said kümnepalliskaalal 21% enamal juhtudest üle 8,6-punktilise hinde.

Uuringu läbiviijad järeldasid, et kaheleheküljelised CV-d võimaldasid värbajatel teha paremaid otsuseid kandidaatide valikul ning näitasid kandidaate pigem positiivsest küljest. Ühtlasi pühendasid värbajad kaheleheküljelisi CV-dele ka kaks korda rohkem aega ehk nad lugesid need ka reaalselt läbi.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid