Taani ettevõtlusminister Rasmus Jarlov ütles Financial Times'ile, et valitsus kavataseb aasta alguses arutada, kuidas tugevdada finantsinspektsiooni.

Jarlovi sõnul arutatakse ka seda, kuidas tagada, et finantssektor ja järelevalve ei oleks liiga tihedalt seotud.

Danske rahapesu skandaal, mis puudutab kuni 200 miljardi euro liikumist läbi panga Eesti haru, on kaasa toonud uurimised USAs, Taanis ja Eestis.

Taani finantsinspektsioon pälvis kriitikat, kuna paistis silma katsega Danske panka kaitsta. Tähelepanu püüdis ka asjaolu, et finantsinspektsiooni 2018. aasta maini juhtinud Henrik Ramlau-Hansen töötas varasemalt Danske finantsdirektorina.

„Me pole veel teinud otsuseid täpsete meetmete osas. 2019. aasta alguses töötame finantsinspektsiooni tugevdamise kallal, võttes aluseks sellest juhtumist saadud kogemused ja ka teiste riikide kogemused," märkis Jarlov.