Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on Eesti Energial ambitsioonikas eesmärk suurendada aastaks 2022 elektritoodangut taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest 40%-ni kogu elektritoodangust ning Enefit Greenil on selles oluline roll.

"Leedu on meie jaoks oluline turg, kus meil on juba täna 5 tuuleparki koguvõimsusega 139 MW ning 300 MW jagu arendusprojekte. Lisaks oleme valmis investeerima projektidesse nii Eestis, Soomes, Lätis kui ka Poolas," rääkis Kärmas.

Enefit Greeni juhi sõnul on Sabaliauskasel suured kogemused taastuvenergia arendamisel nii Leedus kui teistel turgudel, mistõttu täidab ta lisaks Leedu juhi positsioonile ka Enefit Greeni juhatuse liikme kohustusi.

Ligi 16-aastane kogemus valdkonnas

Sabaliauskase peamiseks vastutusvaldkonnaks Enefit Greeni juhatuses saab olema taastuvenergia projektide arendamine ja elluviimine. "Olen alati soovinud töötada ettevõttes, millel on ambitsioonikad eesmärgid, kuid mis on samal ajal väljakutsetena ka saavutatavad," rääkis värske juhatuse liige.

Ta avaldas lootust, et suudab nii uue juhatuse liikme kui Leedu juhina aidata Enefit Greeni seatud ambitsioonideni jõudmisel ning seatud eesmärkide saavutamisel. Tema sõnul sai ettevõttega liitumisotsuse kaalukeeleks muuhulgas ka Enefit Greeni hea ja töötajaid hindav organisatsioonikultuur.

Linas Sabaliauskasel on pea 16-aastane taastuvenergia alane kogemus Leedu Achema Groupis töötamisest, millest viimase aasta oli ta Achema Groupi juhatuse esimees. Lisaks on ta olnud Leedu Tuuleenergia Assotsiatsiooni ja Hüdroenergia Assotsiatsiooni esimees ja juhatuse liige ning viimasel kahel aastal juhtis ta Leedu Tööstusliitude Konföderatsiooni energeetikakomiteed.

Lisaks Leedule tegev ka Lätis

Enefit Greeni juhatus jätkab neljaliikmelisena. Lisaks juhatuse esimehele Aavo Kärmasele ja äsja ametisse nimetatud arendusprojektide juhtimise eest vastutavale Linas Sabaliauskasele kuuluvad juhatuse koosseisu ka tootmise eest vastutav Innar Kaasik ning finantsvaldkonnaga tegelev Veiko Räim.

Enefit Green on Eesti Energiale kuuluv taastuvenergia ettevõte, mis toodab elektrit ja soojust tuulest, veest, biomassist, päikesest, biogaasist ja segaolmejäätmetest. Lisaks kuulub Enefit Greenile pelletitehas Lätis.

Novembris 2018 omandas ettevõte Nelja Energia. Tehingu järgselt kasvas Enefit Greeni elektritoodang pea kolm korda, ületades aastas 1 teravatt-tunni piiri.