Plakatil on kirjas telefoninumber, kuhu tasub "lisaküsimuste korral helistada".

Kõne võtab vastu aga automaatvastaja, mis teatab: "Tere! 3. märtsil toimuvad Riigikogu valimised. Mina kandideerin. Meie, eestlased, peame kindlasti kokku hoidma. Vaata kindlasti, et sa seisad õigel poolel." Juttu korratakse, seejärel kõne katkeb.

Venekeelse teksti all oleval numbrile helistades räägib automaatvastaja sama juttu, aga sõnab, et "meie, venelased, peame kindlasti kokku hoidma."

Suuremad parteid on Delfile öelnud, et pole asjaga seotud. Tõsi, välja arvatud Eesti 200. Delfi on proovinud helistada nii partei juhtfiguuridele kui ka pressiesindajale, aga telefonikõnedele ei vastata.

Reklaamseadus näeb ette järgmist: reklaamist peab sulle selguma reklaami tellija nimi, kaubamärk või domeeninimi. Juhul kui reklaam avalikustatakse etapiviisiliselt, siis peab eeltoodu reklaamis sisalduma 15. päevast reklaami esimese etapi avalikustamisest arvates.

Etapi kaupa avalikustamises peitubki iva, sest hetkel pole tellija nime reklaamil näha. JCDecaux tegevjuht Kristiina Sepp ütles, et plakatite “Siin ainult eestlased” ja “Siin ainult venelased” tellijat ei ole lepingu järgi võimalik täna avaldada. "Eraldi etappidena avalikustatud reklaami osas on tellija andmete avaldamisnõude kohaldamiseks erisätted - neid kohaldatakse 15. päevast reklaami esimese etapi avalikustamisest arvates," selgitas ta.

Samuti ei tohi reklaam:

-olla vastuolus heade kommete ja tavadega;
-kutsuda Sind üles käituma õigusvastaselt või rikkuma üldisi moraalinorme;
-kutsuda üles Sinu tervist ega keskkonda kahjustavale tegevusele;
tugineda Sinu ebausul ega kasutada ära reklaami sihtgrupi vanusest tulenevat kergeusklikkust;
-esitada valeteavet;
-väita ega jätta muljet, et kaubal või teenusel on eriomadused, kui sellised omadused on iseloomulikud kõigile samalaadsetele kaupadele või sama liiki teenustele.

PPA pressiesindaja Tuuli Härnson ütles, et politsei ja prokuratuuri hinnangul ei saa sellist reklaami käsitleda karistusseadustikus sätestatud vaenu õhutamisena, mistõttu politsei süüteomenetlust plakatite kohta ei alusta.

"Praegu on poliitiline välireklaam lubatud ning selles osas reklaamile piiranguid ei ole. Välireklaamile kehtivad põhinõuded on paika pandud Reklaamiseaduses ning järelevalvet nende üle, sh headele tavadele ja kommetele vastavuse üle, teeb valla- või linnavalitsus, kelle territooriumil reklaam on," sõnas ta.