Kuna tulude deklareerimine läheneb – sarnaselt eelmiste aastatega saab neid esitama hakata 15. veebruarist –, on see pannud paljusid inimesi huvi tundma, kas neil tuleb tulumaksu juurde maksta või saavad nad hoopis riigilt raha tagasi.

Üks küsimus, mis selle käigus on tekkinud, puudutab neid inimesi, kelle eelmise aasta detsembrikuu palk maksti välja alles selle aasta alguses – kas sellisel juhul läheb see summa eelmise aasta või selle aasta sissetulekuna arvesse?

„Kui detsembri eest makstakse töötasu välja jaanuaris, siis läheb see juba 2019. aastatuluna arvesse,” sõnas maksuameti pressiesindaja Kaia-Liisa Tabri.

Olukorrast võidab 64% eestlastest

Nii võib sellest olukorrast kõige enam võita selline inimene, kelle palgapäev enne 2018. aastat oli kuu lõpus, kuid 2019. aastal näiteks töökohavahetuse järel nihkus kuu algusse, sest möödunud aasta tulu arvestatakse tal siis ainult 11 kuu sissetulekute alusel.

Mullu kehtima hakanud maksureformi tulemusel pidi peaminister Jüri Ratase sõnul sellest võitma 86% töölkäijatest. Tänaseks on rahandusministeeriumi poolt avalikustatud mõjuanalüüsist selgunud, et reformist võitjate osakaal on tegelikult väiksem, 64%. Tuli välja, et peaministri poolt välja käidud numbri sisse olid arvestatud ka need, kelle jaoks reformi tulemusel midagi ei muutu.

Küll aga pani tulumaksureform tõenäoliselt suurt osa Eesti inimesi süvenema rohkem oma sissetulekutesse, sest eelmise aasta alguses tuli raamatupidajatele teada anda, kui suures osas maksuvaba tulu peaksid nad inimese sissetulekult arvestama.

Eelmise aasta esimese 10 kuu kokkuvõttes kasutas maksuvaba tuli lubatust rohkem vaid 6% tulu saajatest. Sellega võib tekkida juurdemaksmise kohustus 55 000 inimesele. Riigile laekus selle arvelt 9,8 miljonit eurot vähem tulumaksu.

Pool miljonit inimest peaks tulumaksu tagasi saama

Küll aga maksis suur osa maksumaksjaid tulumaksu kas vastavalt ootustele või isegi rohkem, kui neilt nõutud. Inimesi, kes eelmise aasta esimese 10 kuuga kasutas maksuvaba tulu kogu võimalikus summas, oli 44% tulu saajatest ehk 436 000 inimest.

Maksuvaba tulu jättis 10 kuu arvestuses osaliselt või täielikult kasutamata 50% tulu saajatest, mille tõttu tasuti kokku 116 miljonit eurot rohkem tulumaksu. Seega on suur tõenäosus tulumaksu tagasi saada 493 000 inimesel.

Tuludeklaratsiooni esitamise viimaseks kuupäevaks on 1. aprill. Riik hakkab enammakstud tulumaksu inimestele tagastama alates 26. veebruarist. Esmajärjekorras saavad oma tulumaksutagastuse kätte need, kes on deklareerinud oma tulud elektroonselt. Tulumaksu tagastamine paberil tuludeklaratsiooni esitanutele algab aga 19. märtsist.

Oma tänast seisu saab kontrollida e-maksuametis "Minu sissetulekute" all. Neil, kes peavad tulumaksu juurde maksma, peaks seal juba olema kirjas summa, mis ulatuses nad seda tegema peavad.