Nagu analüüsi iseloomustavast diagrammist selgub, siis kõige enam on erakonnad oma valimisprogrammides kasutanud väikeettevõtluse sõna kaheksal korral. Selleks erakonnaks on Vabaerakond.

Järgmisena on viiel korral maininud Rohelised. Kõige vähem on rääkinud oma valimisprogrammis väike- ja keskmistest ettevõtetest EKRE, mida on vaid ühel korral. Ülejäänud erakonnad on kasutanud kas kahel, kolmel või neljal korral.

“Tegemist on vaid indikatsiooniga, kuivõrd väikeettevõtluse teema kõlab iseseisvalt erakonna programmis. Mõistame, et ilma programmi süvaanalüüsita ja erakondade endapoolsete selgitusteta ei saa anda lõplikku hinnangut, milline saab olema erakondade tegelik panus väikeettevõtluse arendamisse," tõdes EVEA president Heiki Rits.

Ta lisas, et programmis viiel korral mainitud sõnal ei pruugi olla oluliselt suurem kaal väikettevõtluspoliitika elluviimisel, kui seda on erakonnal, kes mainib probrammis väikeettevõtlust näiteks vaid kahel korral.

Tegelik erakondade valimisprogrammide sisu väikeettevõtluse teemal selgub tema sõnul täna pealelõunal superministeeriumis toimuval peaministrikandidaatide esimesel ametlikul debatil, kuhu on lubanud tulla pea kõigi parlamenti pürgiva üheksa erakonna esimeest.

Detsembris saatis EVEA poiitikutele VKE (väikeste ja keskmiste ettevõtjate) memorandumi, mis sisaldab soove ning ootusi ettevõtlus-, tööturu-, maaelupoliitika, riigi ja Eli-ga suhtlemise kohta, mida koheselt pärast valimisi asuda ellu viima.

„Nüüd, kus valimiskampaania on alanud, on parim aeg võimule pürgijatele meelde tuletada, kes täidavad põhiliselt riigikassat – need ei ole suurettevõtjad ega struktuurifondid, need on väikeettevõtjad maksude näol,“ kommenteeris eelmise aasta lõpus välja saadetud pressiteates EVEA asutaja ja asepresident Marina Kaas.

Ligi 99 protsenti kõikidest Eesti äridest on väikesed (kuni 49 töötajaga) ning koos keskmise suurusega ettevõtetega (50-249 töötajaga) moodustab see 99,8% kõigist tegutsevatest ettevõtetest. Väikeettevõtjate panus Eesti majandusedusse on EVEA sõnul väga suur.

84% erasektori investeeringutest teevad väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKE-d), 80% ettevõtlussektori tööhõivest annavad VKE-d, 78% ekspordist annavad VKE-d, 78% ettevõtlussektori müügitulust annavad VKE-d, 76% ettevõtlussektori sotsiaalmaksu laekumistest tuleb VKE-delt ja 75% ettevõtte tulumaksu laekumistest tuleb VKE-delt.

EVEA jaoks on olulised stabiiline keskskkond, arukad maksud kõigile ja motiveerivad töösuhted.
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) on taasiseseisvunud Eesti vanim ettevõtjate esindusorganisatsioon. 2018. aasta detsembris täitus EVEA-l 30. aastat.