„Läänemere ümbruse sadamad on tänaseks juba edukalt loonud või on täna loomas Targa Sadama lahendusi sõidukite check-in’i, liiklusvoogude suunamise ja muu osas, mis on võimaldanud sadama territooriumil automatiseerida ja tõhustada sõidukitega seotud protsesse," märkis Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Tema sõnul on üheks teerajaks siin kindlasti Tallinna Sadam. "Meie laevad on Läänemerd ümbritsevate sadamate head partnerid ja kliendid, seega on asjade loomulik käik, et targale sadamale tuleb kõrvale luua ka targad laevad," sõnas Nõgene.

Tallink Grupi juhatuse liikme Lembit Kitteri ja TalTechi rektori Jaak Aaviksoo poolt täna Silja Europa pardal allkirjastatud koostöölepe on kaheaastane ja Tallink paneb selle alla 100 000 eurot ehk 50 000 eurot aastas.

Selles teadusalases koostöös keskendutakse ennekõike nn targa autoteki lahenduste välja töötamisele, mis ühilduksid juba täna kasutusel olevate Targa Sadama rakendustega, hõlmaksid uuenduslikke lahendusi laevade autoteki tõhusamaks opereerimiseks ja kasutamiseks.

Targa autoteki lahendus aitaks muuhulgas laeva lastiruumi kasutuse efektiivsust suurendada, vähendada tööjõu vajadust laeva laadimiseks ja lossimiseks. See võimaldaks tööjõudu kasutada muudeks olulisteks töödeks ning ooteaeg laevale ja laevast välja sõiduks lüheneks.

TalTechi rektori Jaak Aaviksoo sõnul on Tallinna Tehnikaülikoolil hea meel aidata Tallink Grupil välja arendada nutikaid lahendusi, mis aitavad lühendada laevale pääsemise ooteaegasid ja muudavad igapäevase ning rutiinse töö automatiseeritumaks.

"Meie eesmärk on keskenduda arendusprojekti raames kolmele peamisele teemale. Esiteks, automatiseerida autode liiklusvoogu. Teiseks, muuta lastiruumi kasutamine efektiivsemaks. Kolmandaks, juhendada autoga reisija õigesse sõiduki parkimistsooni ja juhendada tavareisija lähima väljapääsu juurde," loetles Aaviksoo.

Tema sõnu tark autodekk ühelt poolt laiendab Targa Sadama lahendusi ja teisalt on hea näide, mil moel on võimalik TalTechi ja ettevõtete teaduskoostöö tulemusi rakendada reaalsete näidete varal.

Tallink Grupp annab tööd enam kui 7400 inimesele Eestis, Soomes, Rootsis, Lätis, Venemaal ja Saksamaal. 2018. aastal teenindas Tallink Grupp 9,8 miljonit reisijat ning vedas ligikaudu 385 000 kaubaveoühikut kaupa. Tallink Grupi aktsiad on noteeritud Tallinna börsil ning Nasdaq Helsingi börsil.