Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel selgitas täna toimunud pressikonverentsil ajakirjanikele, et see tähendab veelgi tihedamat suhtlemist koolide ja õpilastega. Töötukasse võttis üle ka senise Rajaleidja teenuse ning plaanitakse enam kui 20 000 karjäärinõustamist aastas. Üle Eesti on 15 karjäärinõustamiskeskust, kus töötab 132 spetsialisti.

„Tegime parima valiku Rajaleidja ja enda töötajate vahel," kinnitas Paavel, lisades, et üheksa inimest tuli ka koondada, sest mõnes maakonnas oli soovijaid rohkem kui ametikohti, kuid inimesed ei olnud nõus teistesse maakondadesse tööle minema.

„Hiljemalt aasta pärast oleme valmis ütlema, kas reformile on õnnestunud anda sisu, mis on eelnevast parem ja tõhusam. Täna keskendume sellele, et teenuseosutamine ei takerduks ja oleks võimalikult hea kvaliteediga," lausus Paavel.

Koolinoortele arendatakse virtuaalseid võimalusi

Töötukassa juhatuse liige Reelika Leetmaa selgitas, et töötukassa karjäärinõustamisteenuse portfell uueneb: koolinoortele pakutakse individuaalset karjäärinõustamist, värskendatud saavad tööturgu ja õppimisvõimalusi tutvustavate töötubade teemad. Lisaks saavad lapse karjäärivalikutega seotud nõustamist ka lapsevanemad.

Leetma kinnitas, et karjääriteenuste kättesaadavus paraneb ning sellel aastal saavad nad pakkuda karjäärinõu 75 000 inimesele , sealhulgas 20 000 koolinoorele. Viimastele saab tänavu pakkuda ligi 2200 töötuba, kus saab osaleda 45 000 noort.

Leetmaa sõnul on eesmärk teha rohkem koostööd tööandjatega, et erinevaid ameteid noortele tutvustada. Samuti tahetakse arendada rohkem virtuaalseid võimalusi, luua virtuaalsete ametite andmebaas, kus oleks noorel näiteks võimalik virtuaalprillidega kirurgilist operatsiooni sooritada.

Küsimusele, kuidas karjäärireformi tulemust mõõta plaanitakse, vastuseks tunnistas Leetmaa, et selle mõju hinnata on väga raske, sest karjäärivaliku mõjutamisel on väga palju erinevaid tegureid. Olgu selleks näiteks sõbrad või perekond. Ja kuidas siis eristada karjääriteenuste mõju muudest mõjudest.

Küll plaanitakse Leetmaa sõnul regulaarselt jälgida, kui paljude noorteni jõutakse, küsida neilt tagasisidet, kas karjäärinõustamine neid aitas.

Tööta ja õpi programmi eelistatud valdkonnad

Sellel aastal plaanitakse laiendada ning parandada ka töötukassa Tööta ja õpi programmi, kus prioriteediks on eesti keele ning digioskuste õpe. „Eesti keele ja digioskuste õpe on vaikimisi kaks valdkonda, mis on prioriteet, kui on inimesed, kellel on motivatsioon ennast täiendada," kinnitas Meelis Paavel.

Tööta ja õpi programmi raames läks mullu õppima ligi 4000 töötavat inimest. Paaveli möönis, et number võiks suurem olla, kuid tegemist on siiski suure hulga inimestega. Eesti keel ning arvutikasutus on olnud lõige populaarsemad koolituserialad. Lisaks on populaarsed olnud tugiisiku, hooldustöötaja, elektriku, lapsehoidja tasemeõpe ning ka juhtimine.

Tööta ja õpi programmi raames saavad nii töölepingu, avaliku teenistuse lepingu ning eelmise aasta juulist ka töövõtu,- käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud lepingu alusel töötavad inimesed tasemeõppes osalemise toetust ja tööturukoolitust.

Tasemeõppes osalemise toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötuna registreeritud inimestele, kellel puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu on keeruline leida uut tööd või kellel on oht oma töökoht kaotada.

Toetust makstakse õppima asumisel tasuta õppekohal kutsehariduses, rakenduskõrghariduses või bakalaureuseõppes.