Tulumaksu oli eelmise aasta 11 kuu sissetulekute deklareerimise järel vastavalt ootustele maksnud 428 000 inimest ehk 43,2% tulu saajatest, rohkem oli tasunud 506 000 inimest ehk 51,1% tulu saajatest ning eeldatavalt peavad tulumaksu juurde maksma 57 000 inimest ehk 5,8% tulu saajatest.

„Tähele tasub panna, et kui maksuvaba tulu on kasutatud lubatust rohkem, siis lõplik tulumaksu kohustus selgub siiski pärast kõigi tulude ja mahaarvamiste arvesse võtmist tuludeklaratsioonis,” märkis maksuameti pressiesindaja Kaia-Liisa Tabri. Seda, kes peaks eelmise aasta tulude deklaratsiooni alusel raha juurde maksma, on juba näha ka e-maksuametis.

Tuludeklaratsiooni esitamise viimaseks kuupäevaks on 1. aprill. „Kui aga siiski tuleb inimesel tuludeklaratsiooni põhjal tulumaksu juurde maksta, on tasumise tähtaeg 1. juuli,” lisas maksuameti pressiesindaja. Tema kinnitusel on summa tasumist võimalik ka ajatada.

Kui eelmise aasta 11 kuu andmete alusel läheb tagasi maksmisele 128,7 miljonit eurot, siis riigile juurde makstav summa küündib 10,8 miljoni euroni.

Riik hakkab enammakstud tulumaksu inimestele tagastama alates 26. veebruarist. Esmajärjekorras saavad oma tulumaksutagastuse kätte need, kes on deklareerinud oma tulud elektroonselt. Tulumaksu tagastamine paberil tuludeklaratsiooni esitanutele algab aga 19. märtsist.

Oma tänast seisu saab kontrollida e-maksuametis "Minu sissetulekute" all. Neil, kes peavad tulumaksu juurde maksma, peaks seal juba olema kirjas summa, mis ulatuses nad seda tegema peavad.