Nimelt on Euroopa Komisjon Suurbritannia lepinguta lahkumise puhuks välja pakkunud varuplaani - üleminekuperioodi lennutegevuse osas 12 kuud ja lennuohutuses 9 kuud.

Euroopa lennuohutuse amet- EASA on juba välja töötanud omapoolsed protseduurid, kuidas sertifikaadid edasi kehtiksid. Lennutegevuse osas on USA ja Kanada juba sõlmimas lepinguid lennufirmade ja riikide vahel nn avatud taeva raamides. Kas pärast lahkumist Suurbritannia saab Euroopa ühtse lennuala liikmeks, näitab juba aeg.

Aga elegantsema ja brittide jaoks kasulikuma variandi puhul, juhul kui Suurbritannia lahkuks lepinguga, kehtib ülemineku aeg kuni 31.detsembrini 2020.